Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места пријемом приправника и радног места намештеника у Општинској управи Кладово

Конкурс

На основу члана 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018, 114/2021 и 92/2023), члана 8. став 2. и члана 73. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“, број 107/2023), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1334/2024 од 27.02.2024. године, Кадровског плана Општинске управе Кладово за
2024. годину („Сл. лист општине Кладово“, бр. 9/2023), Решења о попуњавању радних места јавним конкурсом, бр.100-1/2024-III од 16.04.2024.године и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаurrву општине Кладово, број: 110-8/2022 од 24.10.2022. године, број: 110-2/2024-II од 23.01.2024. године и број: 113-2/2024-II од 29.03.2024. године, начелник Опurrинске управе Кладово, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА ПРИЈЕМОМ ПРИПРАВНИКА И РАДНОГ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО

Датум истека конкурса: 07.05.2024. године

I – Орган у коме се радна места попуњавају:

Општинска управа Кладово, Кладово, Краља Александра бр. 35

II – Радна места која се попуњавају:

  1. Радно место: Грађевински инспектор II, звање млађи саветник, у Одељењу за инспекцијске послове – 1 извршилац.
  2. Радно место: Саобраћајни инспектор I, звање млађи саветник, у Одељењу за инспекцијске послове – 1 извршилац.
  3. Радно место: Техничар мреже-интернет оператер, намештеник – трећа врста раднпх места у Одељењу за управне и заједничке послове, Одсек за имовинско-правне послове, правну помоћ и скупштинске послове- намештеник.

Документа:


Icon
20.04.2024.

Образац 1  35.00 KB  преузето 25 пута    детаљи фајла

Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content