Оглас за излагање на јавни увид нацрта Друге измене и допуне Плана генералне регулације Кладова

Општинска управа општине Кладово, Одељење за урбанизам, грађевинарство и планирање, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник…

Оглас – ради отуђења покретних ствари – отпадних елемената из ЕЕ опреме – старе сијалице – путем прикупљања писмених понуда

Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари из јавне својине општине Кладово путем прикупљања писмених понуда на седници одржаној дана…

Јавни позив на презентација Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације КП.бр. 3954 КО Кладово

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука…

Оглас – ради отуђења покретних ствари – отпадног поцинкованог лима путем прикупљања писмених понуда

Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари из јавне својине општине Кладово путем прикупљања писмених понуда на седници одржаној дана…

Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Translate »