Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове обавља: контролу извођења радова и изградњe грађевинских објеката, израду решења о рушењу и уклањања објеката за објекте који немају грађевинску дозволу, израду нормативно-правних аката и административно-техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објеката , надзор над применом прописа у области комуналне делатности, надзор над применом и спровођењем закона и других прописа из области заштите животне средине: заштита од буке, заштита ваздуха, заштита од нејонизујућег зрачења, заштита природе, процена утицаја на животну средину и управљања отпадом, надзор над применом закона о превозу у друмском саобраћају, припрема планове инспекцијског надзора, сачињава контролне листе из области инспекцијског надзора, израђује нацрте аката из надлежности Одсека за потребе органа општине, обавља и друге послове у складу са законом и актима органа општине.

ДОКУМЕНТA


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:

Icon
07.03.2023.

1.КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Icon
07.04.2023.

Контролне листе Комуналне инспекције  4.00 KB  преузето 199 пута    детаљи фајла

ZIP архива садржи: 01. Snabdevanje vodom za piće i odvoženje...

3.КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНО – САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

4.КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

5.КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ


КОМУНАЛНО-САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА


Icon
28.12.2023.

Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2024. годину  784.01 KB  преузето 716 пута    детаљи фајла

(туристичка инспекција, комунална инспекција,...

Годишњи план о раду комунално-саобраћајне инспекције за 2022.годину

Годишњи извештај о раду комунално-саобраћајне инспекције за 2021.годину


ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА


Icon
28.12.2023.

Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2024. годину  784.01 KB  преузето 716 пута    детаљи фајла

(туристичка инспекција, комунална инспекција,...

План рада туристичке инспекције – 2022. године

Годишњи извештај о раду туристичке инспекције за 2021.годину

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Icon
28.12.2023.

Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2024. годину  784.01 KB  преузето 716 пута    детаљи фајла

(туристичка инспекција, комунална инспекција,...

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО ЗА 2021. ГОДИНУ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022.ГОД. ИНСПКЕЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021 ГОДИНУ.

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОД. –ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

ТАБЕЛАРНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО ЗА 2019. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО ЗА 2019. ГОДИНУ

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЗА 2018. ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО, ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ГОДИШЊИ ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЗА 2018. ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО, ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА


Icon
28.12.2023.

Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2024. годину  784.01 KB  преузето 716 пута    детаљи фајла

(туристичка инспекција, комунална инспекција,...

ГОДИШЊИ ПЛАН КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ-ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ- КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОД. – КОМУНАЛНО-САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОД. – KOMУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОД. – KOMУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈАГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОД. – СЛУЖБА НАДЗОРА – ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

ОПШТА АКТА:

Извештај 2016

Извештај 2017

НАЛОГ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Годишњи извештај за 2017

Обавештење о предстојећем инспркцијском надзору

Годишњи план:

* 2018.

  1. Заштита животне средине
  2. Грађевинска инспекција
  3. Коминална инспекција
  4. Комунално-саобраћајна инспекција

* 2019.

  1. Заштита животне средине – прилог Сагласност
  2. Грађевинска инспекција
  3. Коминална инспекција – прилог Сагласност
  4. Комунално-саобраћајна инспекција
Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content