Обавештење о излагању на увид дела Посебног бирачког списка за подручје општине Кладово

Општинска управа Кладово, као орган надлежан за ажурирање Посебног бирачког списка националних мањина за подручје општине Кладово, излаже на увид део Посебног бирачког списка за подручје општине Кладово у седишту Општинске управе Кладово, ул. Краља Александра 35, приземље, канцеларија бр.22.

Увид у део Посебног бирачког списка за подручје општине Кладово грађани могу вршити непосредно, сваког радног дана у времену од 07,00 до 15,00 часова, до закључења посебног бирачког списка 28.10.2022. године у 24 часа, уз подношење потребних доказа (личне карте и др.).

Захтев за промене у делу Посебног бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Кладово могу поднети Општинској управи у време од 07,00 до 15,00 сваког радног дана до дана закључења Посебног бирачког списка 28. октобра 2022. године, уз подношење потребних доказа (личне карте и др.).

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по ком то право имају и грађани. Уз захтев се прилаже овлашћење и потребни докази.

Након закључења Посебног бирачког списка све промене у бирачки списак, све до 72 часа пре дана одржавања избора (од 29. октобра до 09. новембра у 24 часа), врши надлежно Министарство на начин и по поступку утврђеним законом. Захтев за вршење промена подноси се Министарству или Општинској управи по месту пребивалишта.

У поступку вршења увида у Посебан бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке градске, односно општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Документ:

Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content