Препорука председника Општине за смањења потрошње енергије

На основу Препоруке Министарства рударства и енергетике бр.312-01-1227/2022-06 од 22.09.2022.године, председник општине Кладово, доноси

ПРЕПОРУКУ

за предузимање мера у циљу смањења потрошње електричне и топлотне енергије
за зиму 2022/2023 у општини Кладово.

У циљу реализације плана штедње односно смањења потрошње електричне и топлотне енергије у Општинској управи Кладово, јавним предузећима и установама чији је оснивач
општина Кладово, одређују се следеће мере:

  1. Руководиоци Општинске управе Кладово, руководиоци Одељења, директори јавних предузећа и установа, дужни су да до 01.10.2022. године уведу следеће мере штедње:
   • ограниче коришћење грејалица и других грејних тела која користе електричну енергију, тамо где постоје други видови грејања (централно грејање и сл.);
   • прилагоде радни простор и ходнике тако да се коришћење електричне енергије сведе на најнижу могућу меру;
   • након завршетка радног времена сво осветљење и сви електрични уређаји морају се гасити, осим минимално неопходног осветљења и уређаја који по природи посла морају
    бити стално укључени (рачунарски сервери, рачунари и опрема која врши запис видео надзора и сл.);
   • не користити осветљење у унутрашњим просторијама и канцеларијама у јавним зградама у периоду када има довољно дневне светлости, не постављати тамне завесе ипредмете који заклањају природну светлост од прозора, дању не спуштати ролетне, радне столове поставити тако да запослени могу да користе дневну светлост, искључиватиосветљење када у просторији нико не борави.

   Препоручује се наведеним субјектима да изврше замену обичних живиних сијалица ЛЕД расветом.

  2. Препоручује се ограничење рада декоративне расвете на фасадама свих јавних објеката и споменика културе, билборда и светлећих реклама и новогодишњег осветљења на највише 4 сата дневно.
  3. Препоручује се искључење јавне расвете на отвореним спортским игралиштима. Ово ограничење не важи једино за званичне утакмице тимова.
  4. Као одговорна лица за поштовање ове препоруке одређују се начелник општинске управе Кладово, руководиоци Одељења и директори јавних предузећа и установа, који су дужни да:
   • Међу својим запосленима одреде лица која ће се старати о смањењу потрошње енергије, у складу са свим наведеним препорукама, применом учесталих контрола током радног времена, а посебно по истеку радног времена, са циљем смањења потрошње за 15% у односу на исти месец прошле године;
   • Обезбеде искључење осветљења након радног времена у просторијама у којима нико не борави;
  5. Одговорна лица из тачке 4. ове препоруке дужна су да менаџеру за енергетску ефикасност сваког месеца до 25. у месецу доставе извештај о поштовању ове препоруке са анализом
   стања у претходном периоду у односу на исти месец претходне године.
  6. О мерама из ове препоруке биће обавештени сви запослени у Општинској управи Кладово, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Кладово.
  7. Примена ових мера одређује се за перод од 01.10.2022. године до 31.03.2023. године.

Документ:

Подели ову страну
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Translate »