ЗАШТИТНА ОГРАДА ЗА КЛАДОВСКУ ОСНОВНУ ШКОЛУ

Ради веће безбедности ученика Основне школе „Вук Караџић“ Кладово, локална самоуправа определила је средства за изградњу дела ограде ка Улици…

Оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Кладово кп.бр. 366/1, потес „Село“, Велика Врбица

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука…

Оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Кладово кп.бр. 4284, потес „Келеменц“, Вајуга

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука…

Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Кладово

Општинско веће Кладово дана 02.10.2023. године расписује О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ…

Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content