Јавни позив за достављање понуде за санацију платоа и амфитеатра испред Дома културе у Кладову.

Пројекат санације платоа испред Дома културе

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде – Набавка изузета од примене Закона, по чл.27.ст.1 тачка 1 ЗЈН

Молимо Вас да нам доставите понуду за набавку радова: Санација платоа и амфитеатра испред Дома културе у Кладову сходно условима , који су дати у прилогу.

Понуда мора да садржи:
-цену без ПДВ-а ,
-услове плаћања ,
-рок извођења радова,
-испуњен и оверен образац: Подаци о понуђачу.
-испуњен и оверен образац: Образац понуде
-испуњен и оверен образац: Образац структуре цене
-изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку набавке

Начин достављања понуде:
Понуду доставити: непосредно или путем поште или курирском службом на адресу: Општинска управа Кладово Ул. Краља Александра број 35, 19320 Кладово, најкасније до 04.03.2024. године до 12:00 сати, са назнаком „ Понуда за набавку – Санација платоа и амфитеатра испред Дома културе у Кладову, набавка број : 405-11/2024-III – НЕ ОТВАРАТИ “.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Питања у вези набавке: питања постављати искључиво на мејл адресу (kladovojn@gmail.com)
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: У законском року (од 15 до 45 дана).

Документ:

Пројекат санације платоа испред Дома културе
Пројекат санације платоа испред Дома културе
Пројекат санације платоа испред Дома културе
sanacija_platoa_1
sanacija_platoa_2
sanacija_platoa_3
previous arrow
next arrow
Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content