јавни позив

На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“,бр. 51/2009,99/2011- др.закон и 44/2018) чл. 28, 32. и 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“,бр. 36/2006), члана 70. Статута општине Кладово („Сл. лист општине 7/2019“), члана 9. Одлуке о буџету општине Кладово за 2021. годину („Сл. лист општине 10/2020), Уредбе о средствима за подстицање програма недостајућег дела средствима за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“,бр. 16/2018), члана 8. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују цркве и верске заједнице у општини Кладово бр.08-1/2024-II од 23.01.2024. године , Комисија за сповођење конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама, дана 23.02.2024 године,
расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ КЛАДОВО ЗА 2024. ГОДИНУ

Расписује се Конкурс за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање пројеката из буџета Општине Кладово за 2024.годину.
1. Предмет, намена и износ средстава за коју се конкурс спроводи
Расписује се Конкурс за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање пројеката из буџета Општине Кладово за 2024.годину.
2. Средства намењена овим конкурсом могу да се користе за реализацију пројеката из следећих области:

1) Адаптацију, реконструкцију или инвестиционо и текуће одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова (одржавање простора око верских објеката);
2) Набавку, обнову и заштиту црквених реликвија (икона, верских и сакралних предмета и других предмета који доприносе верским обредима);
3) Обележавање традиционалних годишњица и манифестација везаних за рад и историју црквене/верске заједнице;
4) Организовање посета другим црквеним/верским заједницама;
5) Организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву/верску заједницу.
Одлуком о буџету општине Кладово за 2024.годину – дотације верским заједницама опредељена су средства у износу од 3.500.000,00 динара за расподелу црквама и верским заједницама – функционална класификација 840; програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа; позиција 111; економска класификација 481000 – Дотације невладиним организацијама.

Документ:

Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content