Јавни конкурс за пријем приправника

Конкурс

На основу члана 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021 ), члана 11. став 2. и члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“, број 95/ 16 и 12/2022), члана 27к став 1. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 1 12-7563/2023 од 30.08.2023. године, Кадровског плана Општинске управе Кладово за 202Ј. годину („Сл. лист општине Кладово“, бр. 18/2022 и бр. 4/2023), Решења о попуњавању извршилачког радног места путем јавног конкурса за пријем приправника у Општинској управи Кладово бр. 11-12/2023-III од 01.12.2023.године и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Кладово, број: 110-8/2022-II од 24.10.2022.године, начелник Општинске управе Кладово, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

I – Орган у коме се врши пријем приправника:
Општинска управа Кладово, Краља Александра бр. З 5, 19320 Кладово.
II – Радно место на коме се врши пријем приправника: Грађевински инспектор II, разврстано у звање млађи саветник у Одељењу за инспекцијске послове , систематизовано у члану 107. под редним бројем 78. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Кладово, бр.110-8/2022-11 од 24.10.2022.године.

(више у документу Јавног конкурса приложеном испод)

Документа:

Icon
07.12.2023.
Icon
07.12.2023.
Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content