ИЗВОЂЕЊЕ АСВАЛТЕРСКИХ РАДОВА У НАСЕЉУ ГРАБОВИЦА

Предмет набавке:ИЗВОЂЕЊЕ АСВАЛТЕРСКИХ РАДОВА У НАСЕЉУ ГРАБОВИЦА Рок за подношење понуда:12.06.2014.год. до 12 часова Позив за подношење понуде Конкурсна документација…