Уређење приступног пута ка Дунаву у Месној заједници Корбово, – по партијама, ЈН мр 2/2015

Назив набавке:  Уређење приступног пута ка Дунаву у Месној заједници Корбово, – по партијама, ЈН мр 2/2015 Рок за подношење…

Уређење приступног пута ка Дунаву у Месној заједници Корбово, ( по партијама)

Предмет јавне набавке: Уређење приступног пута ка Дунаву у Месној заједници Корбово, ( по партијама) Рок за подношење понуда: 24.09.2015.год. до 13…