Попис пољопривреде 2023.

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ ОД  1. ОКТОБРА ДО 15. ДЕЦЕМБРА

Након Пописа пољопривреде 2012. године и Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018., Попис пољопривреде 2023. обезбедиће континуитет у прикупљању структурних података из ове области. Подаци ће се прикупити методом интервјуа на терену, од 1. октобра до 15. децембра, на основу Адресара пољопривредних газдинстава. Пописивачи ће податке уносити директно у електронски Упитник на лаптопу (метод CAPI). Газдинства правних лица моћи ће да се попишу самостално, уносом података у веб-Упитник (метод CAWI). Јединице посматрања у Попису пољопривреде 2023. су пољопривредна газдинства на територији Републике Србије, без обзира на статус-породична газдинства, газдинства правних лица и предузетника. Пописом који се спроводи у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. године добиће се свеобухватни, међународно упоредиви преглед структурних карактеристика националне пољопривреде, као  и основ за креирање одрживе аграрне политике.

Попис пољопривреде 2023. спроводи се по модуларном принципу, и потребна су основна обележја о пољопривредним газдинствима: идентификациони подаци газдинства, земљишни фонд и категорије коришћења пољопривредног земљишта, подаци о радној снази и подаци о броју стоке прикупљају се потпуним обухватом јединица посматрања. Подаци о органској производњи и примењеним мерама руралног развоја биће преузети из административног извора – евиденције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Подаци за остала обележја (наводњавање површина под усевима, начин држања стоке, обрада и одржавање земљишта, употреба ђубрива, пољопривредни објекти, механизација и опрема) биће прикупљени на узорку.

 Попис пољопривреде 2023. припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику, а финансирање Пописа обезбеђује се из претприступних фондова ЕУ, у оквиру ИПА 2018, и из буџета Републике Србије, у складу са законом. Планирано је да у Попису пољопривреде 2023. учествује око 3 000 пописивача, 300 општинских и 16 регионалних координатора.

 Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата за пописиваче објављује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (www.stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања. Електронско пријављивање врши се од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године, преко апликације која је доступна само на сајтовима Завода: www.stat.gov.rs и popispoljoprivrede.stat.gov.rs. Рангирање кандидата за пописиваче за обуку врши се према бодовима оствареним пријавом и на интервјуу. Коначна листа кандидата који се позивају на обуку биће објављена 7. септембра 2023. године на сајтовима Завода, на сајтовима општина и на видном месту у седиштима Пописних комисија. Завршна селекција пописивача врши се на основу успеха на петодневној обуци која ће се реализовати у једном од два термина у периоду од 18. до 29. септембра.

Избор, обука и ангажовање кандидата биће у складу са Процедуром за избор пописивача коју је прописао и на сајту popispoljoprivrede.stat.gov.rs. објавио Републички завод за статистику,  у циљу транспарентности самог процеса и избора најбољих кандидата који ће моћи да одговоре на сложене методолошке захтеве овог Пописа.

Резултати Пописа биће објављени у складу са роковима предвиђеним Законом, и то: прелиминарни најкасније до 31. јануара 2024. године, а коначни – сукцесивно до 31. децембра 2025. године. Пописни резултати објавиће се на сајту Републичког завода за статистику.

 Учешће у Попису је обавезно, а посебна пажња, у свим фазама реализације Пописа,  посветиће се заштити података. Сви непосредни извршиоци Пописа дужни су да поступају у складу са законом и да податке до којих долазе у току пописивања чувају као пословну тајну. Свако одбијање давања података или давање нетачних података и свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, ускладу са законом.

У циљу благовременог информисања, сви заинтересовани, а посебно кандидати за пописиваче, могу да прате  веб-сајт: https://popispoljoprivrede.stat.gov.rs/ где се могу наћи све потребна и актуелна обавештења, као и припремљени методолошки инструменти за спровођење Пописа пољопривреде 2023.

 

 

Документа:

Icon
17.08.2023.
Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content