Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за потребе изградње ординације за рехабилитацију (П+1) на КП.БР. 4303 КО Кладово

јавни позив

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014,83/2018,31/19 , 37/19, 9/2020 52/2021 и 62/2023) , чл. 88.и чл.91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС” бр. 32/2019), Одељење за урбанизам,грађевинарство и планирање Општинске управе Општине Kладово објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОРДИНАЦИЈЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ (П+1) НА КП.БР. 4303 КО КЛАДОВО

 

1) Јавна презентација УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОРДИНАЦИЈЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ (П+1) НА КП.БР. 4303 КО КЛАДОВО, обавиће се у згради Општине Kладово ул. Kраља Александра бр. 35, у периоду од 10.01.2024.год. до 17.01.2024.год. сваког радног дана од 10-14 часова.

2) Инвеститор: Лазар Јовановић PR EQUILIBRIUM FIZO, Лоле Рибара бр.12, Кладово

3) Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта је Студио за архитектуру,урбанизам и дизајн „STUDIO ЖIVKOVIĆ“ из Књажевца.

 

Документи:

Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content