Održavanje softvera HERMES

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva
Vrsta predmeta nabavke: usluge
Naziv : Održavanje softvera HERMES
Referentni broj:404-118/2022-III

Dokumenta:

Icon
07.09.2022.
detalji

Mišljenje Kancelarije za javne nabavke 786.43 KB preuzeto 13 puta

...
Icon
07.09.2022.
detalji

Konkursna dokumentacija 414.98 KB preuzeto 9 puta

Sadržaj ZIP arhive: Elementi pregovaranja i nacin 19-2022.doc Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf MODEL UGOVOR O ODRŽAVANJ I AŽURIRANJU SOFTVERA 19-2022.doc OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI 19-2022.doc OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE 19-2022.docx OPIS I SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE ZA JN 19-2022.doc Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima.pdf Opšti deo - podaci o predmetu nabavke.pdf Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu.pdf   ...
Icon
29.09.2022.
detalji

Odluka o dodeli ugovora 30.83 KB preuzeto 6 puta

...
Icon
29.09.2022.
detalji

Obaveštenje o dodeli ugovora 93.84 KB preuzeto 7 puta

8000x6000] Pogled na kladovski pristan iz vazduha ...
    Podeli ovu stranu
    Translate »
    Dragi posetioci, radi ispravnog rada i poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (eng. “cookies”). View more
    U redu
    Skip to content