Rekonstrukcija pumpnog postrojenja i povezivanje izmenjivača toplote u toplotni „Centar“ u Kladovu

Vrsta postupka: otvoreni postupak.
Vrsta predmeta: radovi
Naziv: Rekonstrukcija pumpnog postrojenja i povezivanje izmenjivača toplote u toplotni „Centar“ u Kladovu.
Referentni broj: 404-112/2022
Rok za podnošenje ponuda je 01.09.2022. godine do 12 sati.

Napomene:

Ispravljena je tehnička greška u Konkursnoj dokumentaciji, prilog: Izbačen je obrazac Meničnog ovlašćenja koji je greškom postavljen i višak je, jer se i u Uputstvu ponuđačima i u prilogu javnog poziva, jasno traži,kao sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude, Bankarska garancija.

U Uputstvu ponuđačima je takođe došlo do tehničke greške pri generisanju podataka o roku završetka radova, što je višak i izbačeno je. Sada u Uputstvu ponuđačima, jasno stoji da je rok izvršenja radova najkasnije do 10.10.2022. g.

Dokumenta:

Icon
17.08.2022.
detalji

Javni poziv 0.00 KB preuzeto 15 puta

...
Icon
17.08.2022.
detalji

Sredstva finansijskog obezbeđenja 0.00 KB preuzeto 10 puta

...
Icon
17.08.2022.
detalji
Icon
17.08.2022.
detalji

Model ugovora 0.00 KB preuzeto 3 puta

...
Icon
17.08.2022.
detalji

Obrazac – troškova pripreme ponude 0.00 KB preuzeto 15 puta

...
Icon
17.08.2022.
detalji

Opšti podaci o predmetu nabavke 0.00 KB preuzeto 10 puta

...
Icon
17.08.2022.
detalji

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 0.00 KB preuzeto 13 puta

...
Icon
17.08.2022.
detalji

Opšti i tehnički uslovi 0.00 KB preuzeto 12 puta

...
Icon
17.08.2022.
detalji

Tehnički opis 0.00 KB preuzeto 11 puta

...
Icon
07.09.2022.
detalji

Odluka o dodeli ugovora 35.83 KB preuzeto 4 puta

...
Icon
20.09.2022.
detalji

Obaveštenja o dodeli ugovora 93.09 KB preuzeto 3 puta

...
Icon
01.11.2022.
detalji

Obaveštenje o izmeni ugovora 88.06 KB preuzeto 4 puta

...

  Ispravke:

  Icon
  26.08.2022.
  detalji

  Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 147.76 KB preuzeto 7 puta

  ...
   Podeli ovu stranu
   Dragi posetioci, radi ispravnog rada i poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (eng. “cookies”).
   U redu