Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на мрежи државних путева I и II реда, за одсеке саобраћајних деоница у зони насеља (зона знакова III-24 и III-24.1) на територији општине Кладово

Врста поступка: отворени поступак.
Врста предмета: услуге
Назив: Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на мрежи државних путева I и II реда, за одсеке саобраћајних деоница у зони насеља (зона знакова III-24 и III-24.1) на територији општине Кладово.
Референтни број: 404-105/2022
Рок за подношење понуда је 01.09.2022. године до 12 сати.

Напомена: Рок је продужен до 01.09.2022. и измењена су два документа (на дну листе документата)

Документа:

Icon
09.08.2022.
детаљи

Јавни позив 0.00 KB преузето 87 пута

СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 2: ЈАВНИ ПОЗИВ ...
Icon
09.08.2022.
детаљи

Менично овлашћење - писмо 0.00 KB преузето 48 пута

...
Icon
09.08.2022.
детаљи

Модел уговора 0.00 KB преузето 39 пута

Модел уговора - Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на мрежи државних путева I i II реда, за одсеке саобраћајних деоница у зони насеља (зона знакова III-24 i III-24.1) на територији општине Кладово ...
Icon
09.08.2022.
детаљи

Образац структуре понуђене цене 0.00 KB преузето 50 пута

...
Icon
09.08.2022.
детаљи

Образац - трошкова припреме понуде 0.00 KB преузето 57 пута

Изјава о трошковима припреме понуде ...
Icon
09.08.2022.
детаљи

Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума 0.00 KB преузето 2573 пута

Опис критеријума за_квалитативни избор привредног субјекта са упутствима ...
Icon
09.08.2022.
детаљи

Општи подаци о предмету набавке 0.00 KB преузето 87 пута

...
Icon
09.08.2022.
детаљи

Пројектни задатак 0.00 KB преузето 42 пута

...
Icon
02.09.2022.
детаљи

Одлука о додели уговора 35.19 KB преузето 37 пута

...
Icon
20.09.2022.
детаљи

Обавештења о додели уговора 93.22 KB преузето 348 пута

...

  Исправке:

   Подели ову страну
   Translate »
   Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
   У реду
   Skip to content