Odeljenje za upravne i zajedničke poslove

Odeljenje za upravne i zajedničke poslove obavlja poslove koje se odnose na: obavljanje kancelarijskog poslovanja sa prijemom i evidencijom podnesaka, otpremanje i dostavu pošte, arhiviranje predmeta, odabiranje i čuvanje registraturskog materijala; poslove matične evidencije, građanska stanja, rešavanje u prvom stepenu u oblasti građanskih stanja, vođenje i ažuriranje biračkih spiskova i obavljanje drugih poslova iz ove oblasti, kada je to zakonom ili drugim propisom određeno, poslove mesnih kancelarija i kurira; personalne poslove i poslove vezani za oblast rada i radnih odnosa, izrada rešenja i drugih akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u Opštinskoj upravi, poslove ekonomata, daktilobirotehnički i slični poslovi, poslovi telefonske centrale, zajedničkog bifea, poslove tekućeg održavanja zgrade, uređaja i opreme, održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama, prevoz motornim vozilima i obezbeđenje zgrade Opštinske uprave, obavlja imovinsko pravne poslove i poslove pružanja pravne pomoći građanima, vrši poslove koji se odnose na pripremu i održavanje sednica Skupštine opštine, Opštinskog veća, komisija i drugih radnih tela, obezbeđenje usaglašenosti odluka i drugih akata Skupštine sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine, staranje o objavljivanju odluka i drugih akata, pružanje stručne pomoći odbornicima u ostvarivanju njihovih funkcija, obavlja poslove iz oblasti odbrane i vanrenih situacija, održavanje i razvoj računarske i komunikacione mreže, administriranje baze podataka, podržavanje i servisiranje računarske opreme, aktivne mrežne opreme, tekuće popravke i održavanje opreme za komunikacije, administriranje baze podataka, pripremu i ažuriranje informacija za potrebe internet prezentacije opštine i druge poslove u skladu sa zakonom.

Uže organizacione jedinice u okviru Odeljenja za upravne i zajedničke poslove:

 1. Odsek pisarnice, prijemne kancelarije i arhive
  pisarnica@kladovonet.com
 2. Odsek za matičnu evidenciju, građanska stanja i birački spisak
  jbskladovo@kladovonet.com , mskladovo@kladovonet.com
 3. Odsek za zajedničke poslove
  zposlovi@kladovonet.com
 4. Odsek za imovinsko-pravne poslove , pravnu pomoć i skupštinske poslove
  ipposlovi@kladovonet.com

DOKUMENTA


Objavljeno 01.11.2022.


Objavljeno 13.07.2022.

1. Rešenje o obrazovanju žalbene komisije


Objavljeno 22.06.2022.

Javni konkurs

Obrazac 1 – Izjava za javni konkursPodaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u Opštinskoj upravi Kladovo

2022.


  2021.

  Broj zaposlenih za mesec Decembar 2021 godine

  Broj zaposlenih za mesec Novembar 2021 godine

  Broj zaposlenih za mesec Oktobar 2021 godine.

  Broj zaposlenih za mesec Septembar 2021 godine.

  Broj zaposlenih za mesec Jul 2021 godine.

  Broj zaposlenih za mesec Jul 2021 godine.

  Broj zaposlenih za mesec Jun 2021 godine.

  Broj zaposlenih za mesec Maj 2021 godine.

  Broj zaposlenih za mesec April 2021 godine

  Broj zaposlenih za mesec Mart 2021 godine.

  Broj zaposlenih za mesec Februar 2021 godine.

  Broj zaposlenih za mesec Januar 2021 godine.


  Objavljeno 01.07.2019.

  Lista reda prvenstva u postupku kupovine stana koji se nalazi na lokaciji Naselje „Ključ“, ulaz broj 1, treći sprat, stan broj 13

  Lista reda prvenstva u postupku kupovine stana koji se nalazi na lokaciji Naselje „Ključ“, ulaz broj 1, treći sprat, stan broj 14


  Objavljeno 01.07.2019.

  OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI KLADOVO


  Objavljeno 19.06.2019.

  Predlog liste reda prvenstva za kupovinu 2 stana kao vid stambene podrške


  Objavljeno 28.05.2018.

  JAVNI POZIV ZA KUPOVINU STANA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE KLADOVO KAO VID STAMBENE PODRŠKE


  Objavljeno 22.01.2018.

  OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJE RADI POSTAVLJANJA SREDSTAVA ZA OGLAŠAVANJE NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO

  ZAKLJUČAK O RASPISIVANJU OGLASA ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJA RADI POSTAVLJANJA SREDSTAVA ZA OGLAŠAVANJE NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO


  Objavljeno 29.11.2017.

  02 Zaknjučak i oglas za javno nadmetanje za davanje u zakup lokacije radi postavljanja sredstava za oglašavanje na teritoriji opštine Kladovo


  Objavljeno 29.11.2017.

  01 Zaknjučak i oglas za javno nadmetanje za davanje u zakup lokacije radi postavljanja sredstava za oglašavanje na teritoriji opštine Kladovo


  OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

  ZAKLJUČAK o raspisivanju Oglasa za davanje u zakup poslovnog prostora putem javnog nadmetanja


  PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE KLADOVO


  ZAKLJUČAK O RASPISIVANJU OGLASA O JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE SREDSTVA ZA OGLAŠAVANJE NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO

  – graficki prilog

  Podeli ovu stranu
  Dragi posetioci, radi ispravnog rada i poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (eng. “cookies”).
  U redu