Odeljenje za privredu, društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj

Odeljenje za privredu i društvene delatnosti obavlja poslove: koji se odnose na: analitičko planske i upravne poslove u oblasti poljoprivrede, zaštite i unapređenja poljoprivrednog zemljišta, šuma i voda, vodoprivrede, industrije, saobraćaja, privatnog preduzetništva, trgovine, snabdevenosti tržišta, privrednog razvoja, zaštite i unapređenja životne sredine i drugih privrednih delatnosti za koje je nadležna opština, oblast obrazovanja, oblast sporta, rodne ravnopravnosti, društvene brige o deci, boračko invalidske zaštite, poslovi povereništva za izbeglice, javno obaveštavanje, zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti zanatstva, turizma, ugostiteljstva utvrđivanje prava na učeničke i studentske stipendije i kredite i drugim oblastima od interesa za opštinu i druge poslove određene zakonom i odlukom, plansko analitičke poslove i statistiku, poslove u oblasti preduzetništva i povereništva za izbeglice, poslove u oblasti boračke zaštite, borbe protiv korupcije, zaštite podataka o ličnosti, dostupnost informacija od javnog značaja, obavlja poslove na izradi i implementaciji strateških dokumenata, akcionih planova i drugih dokumenata, vrši se priprema i implementacija projekata za odabrane prioritete i uspostavljanje sistema spremnosti projektne dokumentacije, obavljaju se poslovi na kreiranju i ažuriranju baza podataka relevantnih subjekata, sarađuje sa dijasporom, republičkim organima, regionalnim institucujama i asocijacijama zaduženim za lokalni ekonomski i ruralni razvoj, vrše se aktivnosti na jačanju kapaciteta, povezivanju i informisanju lokalnih aktera koji se bave razvojnim pitanjima, obavlja poslove na izradi programa izdavanja u zakup građevinskog zemljišta za postavljenje privremenih objekata, vrši poslove vođenja javnih investicija i druge aktivnosti radi promocije opštine i privlačenja investicija.

DOKUMENTA


2024


22.07.2024.


15.07.2024.


24.04.2024.

Icon
24.04.2024.

02.04.2024.


29.02.2024.


14.02.2024.


06.02.2024.


05.02.2024.


22.01.2024.


2023


18.12.2023.


24.08.2023.


31.07.2023.

Napomena: naredna dokumenta su usaglašena sa modelima Ministarstva poljoprivrede. Objavljivanjem ovih Javnih poziva prethodno objavljeni Javni pozivi 28.06.2023. godine stavljaju se van snage.04.07.2023.


20.06.2023.


01.06.2023.


17.05.2023.


15.03.2023.


2022


18.10.2022.


1. JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO ZA 2023. GODINU i
Zahtev za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kladovo za 2023. godinu

2. JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
OPŠTINE KLADOVO ZA 2023. GODINU i
Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom, na teritoriji opštine Kladovo za 2023.godinu
Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu stočarstva, na teritoriji opštine Kladovo za 2023. godinu


Odluka o usvajanju Plana zaštite i spasavanja na teritoriji opštine Kladovo

Plan zaštite i spasavanja Opštine Kladovo

ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH 2022. GODINALAPZ KLADOVO

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH U 2022. GODINI

Zahtev za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2022.godini


Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2022.godini


PLAN ODBRANE OD POPLAVA


OBAVEŠTENJE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA O OBAVEZI PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ILI IZJAVE O NEAKTIVNOSTI AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE


ZAHTEV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNE PRAKSE OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNI RAD – LAPZ KLADOVO 2022.GODINE

OPŠTINA KLADOVO I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE RASPISUJU JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNI RAD U 2022. GODINI


ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA 2021-2023

LOKALNI AKCIONI PLAN 2021-2023


ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA RODNE RAVNOPRAVNOSTI NA NIVOU OPŠTINE KLADOVO 2021-2025

AKCIONI PLAN RODNE RAVNOPRAVNOSTI NA NIVOU OPŠTINE KLADOVO 2021-2025

TABELARNI PRIKAZ AKCIONOG PLANA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST


ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE KLADOVO ZA PERIOD OD 2021- 2026. GODINE

STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE KLADOVO ZA PERIOD OD 2021- 2026. GODINE


JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2022.GODINI

PRIJAVA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG RADA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2022.GODINI


JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP NA ODREĐENO VREME SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE STAMBENIH JEDINICA NAMENJENIH ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA

Obrazac – Prijava na javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambene jedinice u opštini/gradu

Izjava o imovini

Izjava o pribavljanju dokumenata po službenoj dužnosti


Drugi javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2021.godini


JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO ZA 2022. GODINU

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO ZA 2022. GODINU

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2021. GODINI

ZAHTEV ZA UČEŠĆE U PROGRAM STUČNE PRAKSE -2021


JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH U 2021.GODINI

Zahtev za podsticaje za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih 2021 godinu

Nesubvencionisane delatnosti


Rešenje za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja


KONKURS ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE PO PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU KLADOVO U 2020. GODINI

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE I ISPLATU PODSTICAJA PO PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU KLADOVO U 2020.GODINI


Javni pozivi Opštine Kladovo – Lokalnog saveta za zapošljavanje za 2020. godinu

U cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja, predviđenih Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2020. godinu, Opština Kladovo-Lokalni savet za zapošljavanje raspisao je javne pozive za tekuću godinu.Javni pozivi objavljeni su dana, 10. juna 2020, na sajtu Opštine Kladovo www.kladovo.org.rs i Nacionalne službe za zapošljavanje, www.nzs.gov.rs .Informacije o ovim javnim pozivima svi zainteresovani mogu dobiti u organizacionoj jedinici NSZ Kladovo, telefon 030453126 i Opštini Kladovo, telefon 019 801450, lok.110.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2020. GODINI

ZAHTEV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNA PRAKSA

J A V N I P O Z I V POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH U 2020.GODINI

ZAHTEV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH – 2020. GODINA


ZAHTEVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA RADI NEGE DETETA

ZAHTEVE SA SAJTA POPUNITI I POPUNJENE ZAHTEVE UZ
1.)REŠENJE POSLODAVCA,
2.)DOZNAKU,
3.) SKENIRANU KARTICU TEKUĆEG RAČUNA I
4.)OČITANU LIČNU KARTU

POSLATI NA E-mail: ljnesic@kladovo.net
TEL.064 217 26 44


28.02.2020.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE KLADOVO ZA PODSTICANJE PROJEKATA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA ZA 2020. GODINU.


Javna tribina o o nacrtu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kladovo za 2020.godinu

ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI

I Z V E Š T A J o sprovedenoj javnoj raspravi o Odluci o boravišnoj taksi

Javni poziv za javnu raspravu povodom nacrta Odluke o boravišnoj taksi

IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kladovo za 2020.godinu


JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2019. GODINI

ZAHTEV


J A V N I P O Z I V POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH U 2019.GODINI

ZAHTEV


KONKURS ZA DODELU_SREDSTAVA PO PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE KLADOVO U 2019. GODINI

Zahtev


JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO ZA 2020. GODINU


JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO ZA 2020. GODINU


Na osnovu obaveštenja privrednog društva „EKO-DEZ“ d.o.o, dana 20.06.2019. godine na teritoriji opštine Kladovo počeće tretman suzbijanja larvi komaraca. Radovi će se izvoditi u vremenu od 09-18 časova, u trajanju od 6 dana.

Obaveštenje


29.05.2019.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2019. GODINI

ZAHTEV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNA PRAKSA


29.05.2019.

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2019. GODINI

ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA – 2019. GODINA


O B A V E Š T E NJ E za drugo, treće i četvrto dete po redosledu rođenja majke


Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Kladovo
Zaključak


17.07.2018.

KONKURS ZA DODELU_SREDSTAVA PO PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE KLADOVO U 2018. GODINI


29.06.2018.

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO ZA 2019. GODINU

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO ZA 2019. GODINU


KONKURS za dodelu stipendija za školsku 2017./2018. godinu

Podeli ovu stranu
Translate »
Dragi posetioci, radi ispravnog rada i poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (eng. “cookies”). View more
U redu
Skip to content