Odsek za lokalnu poresku administraciju

Osnovne funkcije lokalne poreske administarcije

Osnovne funkcije lokalne poreske administracije su:

– Utvrđivanje izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave poreskim rešenjem;

– Poreska kontrola (kancelarijska i terenska kontrola) izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave;

– Redovna i prinudna naplata izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave.

Utvrđivanje izvornih prihoda poreskim rešenjem

Lokalna poreska administracija je nadležna da vrši utvrđivanje poreskim rešenjem sledećih izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, i to:

  1. poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige(fizička lica);;
  2. poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige(pravna lica);
  3. lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru;
  4. lokalnu komunalnu taksu za korišćenje prava, predmeta i usluga za koje je odlukom jedinice lokalne samouprave propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem;
  5. naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;
OBRACCI
Obrazac PPI-1 – PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU
Prilog – 1 uz Obrazac PPI-1
Podprilog uz prilog – 1
Prilog – 2 uz Obrazac PPI-1
Obrazac PPI-2 – PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU
Obrazac 1 – Prijava za EKO naknadu
OBRAZAC : PP TF-1 – PORESKA PRIJAVA ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU
Zahtev za povraćaj – preknjižavanje više ili pogrešno naplaćenog poreza
ODLUKE

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Kladovo za 2022 godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022.godinu.

Odluka o oslobađanju dela naknade korisnicima javnih površina za korišćenje prostora na javnoj površini

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE GODIŠNJEG IZNOSA BORAVIŠNE TAKSE ZA FIZIČKO LICE KOJE PRUŽA UGOSTITELJSKE USLUGE SMEŠTAJA U OBJEKTIMA DOMAĆE RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU, KAO I NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

KATEGORISANA TURISTIČKA MESTA
ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO ZA 2021.GODINU
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu na teritoriji opštine KLADOVO
Odluka o lokalnim komunalnim taksama za isticanje firme na poslovnom prostoru na teritorije Opštine Kladovo
Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritorije Opštine Kladovo za 2020 godinu
Odluka o izmenama i dopunama odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Opštine Kladovo za 2020 godinu
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine KLADOVO
Odluka o određivanju vrste zemljišta za utvrđivanje poreza na imovinu
Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina
Odluka o dopuni odluke o doređivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštini Kladovo
Odluka o određivanju vrste zemljišta za utvrđivanje poreza na imovinu
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine KLADOVO
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine KLADOVO
Odluka o zonama za porez na imovinu
Odluka o stopi amortizacije
Odluka o stopi poreza na imovinu
Odluka o koeficijentima poreza na imovinu
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine KLADOVO

Odluka o prosečnoj ceni za porez na imovinu 2016

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016 godinu na teritoriji Opštine Kladovo

Podeli ovu stranu
Dragi posetioci, radi ispravnog rada i poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (eng. “cookies”).
U redu