Одсек за локалну пореску администрацију

Основне функције локалне пореске администарције

Основне функције локалне пореске администрације су:

– Утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе пореским решењем;

– Пореска контрола (канцеларијска и теренска контрола) изворних прихода јединица локалне самоуправе;

– Редовна и принудна наплата изворних прихода јединица локалне самоуправе.

Утврђивање изворних прихода пореским решењем

Локална пореска администрација је надлежна да врши утврђивање пореским решењем следећих изворних прихода јединице локалне самоуправе, и то:

  1. пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге(физичка лица);;
  2. пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге(правна лица);
  3. локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору;
  4. локалну комуналну таксу за коришћење права, предмета и услуга за које је одлуком јединице локалне самоуправе прописано да се утврђује пореским решењем;
  5. накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
ОБРАCЦИ
Образац ППИ-1 – ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Прилог – 1 уз Образац ППИ-1
Подприлог уз прилог – 1
Прилог – 2 уз Образац ППИ-1
Образац ППИ-2 – ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Образац 1 – Пријава за ЕКО накнаду
ОБРАЗАЦ : ПП ТФ-1 – ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
Захтев за повраћај – прекњижавање више или погрешно наплаћеног пореза
ОДЛУКЕ

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Кладово за 2022 годину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022.годину.

Одлука о ослобађању дела накнаде корисницима јавних површина за коришћење простора на јавној површини

УРЕДБА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ВИСИНЕ ГОДИШЊЕГ ИЗНОСА БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ПРУЖА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ОБЈЕКТИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ, КАО И НАЧИН И РОКОВИ ПЛАЋАЊА

КАТЕГОРИСАНА ТУРИСТИЧКА МЕСТА
ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2021.ГОДИНУ
Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на територији општине КЛАДОВО
Одлука о локалним комуналним таксама за истицање фирме на пословном простору на територије Општине Кладово
Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територије Општине Кладово за 2020 годину
Одлука о изменама и допунама одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Кладово за 2020 годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине КЛАДОВО
Одлука о одређивању врсте земљишта за утврђивање пореза на имовину
Одлука о накнадама за коришћење јавних површина
Одлука о допуни одлуке о доређивању зона и најопремљеније зоне на територији општини Кладово
Одлука о одређивању врсте земљишта за утврђивање пореза на имовину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине КЛАДОВО
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине КЛАДОВО
Одлука о зонама за порез на имовину
Одлука о стопи амортизације
Одлука о стопи пореза на имовину
Одлука о коефицијентима пореза на имовину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине КЛАДОВО

Одлука о просечној цени за порез на имовину 2016

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016 годину на територији Општине Кладово

Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content