Odeljenje za budžet i finansije

Odeljenje za budžet i finansije obavlja poslovekoji se odnose na: pripremu i izvršavanje budžeta opštine, nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava korisnika budžeta i javne nabavke, obavlja finansijsko materijalne i računovodstvene poslove Opštinske uprave i poslove blagajne, poslove u vezi sa izvornim prihodima opštine u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, poslove lokalne poreske administracije koji se odnose na prijem, obradu,kontrolu i unos podataka iz poreskih prijava, donošenju rešenja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih  javnih prihoda, evidentiranje utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu, obezbeđenje naplate poreske obaveze, poslovi redovne i prinudne naplate, odlaganje plaćanja poreskog duga, podnošenje zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka i ostale poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje ova oblast.

 

Podeli ovu stranu
Dragi posetioci, radi ispravnog rada i poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (eng. “cookies”).
U redu