Одржавање информационог система ЛПА, под редним бројем ЈН. бр. 5/2023.

Назив: Одржавање информационог система ЛПА, под редним бројем ЈН. бр. 5/2023.
Предмет: Услуге
Врста поступка: Отворени поступак
Референтни број: 404-64/2023-III
Рок: Крајњи рок за подошење и отварање понуда је 08.05.2023.године.

Документа:

Icon
03.05.2023.
детаљи

Конкурсна документација 0.00 KB преузето 6 пута

Садржај ZIP архиве: Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf Model ugovora LPA 2023 .doc OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI 2023 .docx OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE 2023 .docx OPIS I SPECIFIKACIJA NABAVKE 2023.docx Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima.pdf Opšti deo - podaci o predmetu nabavke.pdf Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu.pdf ...
Icon
03.05.2023.
детаљи

Јавни позив 0.00 KB преузето 3 пута

...
Icon
10.05.2023.
детаљи

Одлука о дедели уговора 918.89 KB преузето 2 пута

...
Icon
24.05.2023.
детаљи

Обавештење о закљученом уговору 137.84 KB преузето 2 пута

...
    Подели ову страну
    Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”).
    У реду
    Translate »