Набавка адресних таблица

Назив: Набавка адресних таблица
Референтни број: 404-95/2022
Врста поступка: Отворени поступак
Рок: До 26.07.2022. године до 12 часова

НАПОМЕНЕ:

Нови рок за доставу и отварање понуда је  26.07.2022. до/у 12 сати.

Измене:

МЕЊА СЕ:

 • упутство како се доказује испуњеност тих критеријума
 • КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА и

ИЗБАЦУЈЕ СЕ:

 • Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином
 • 4.1. Стандарди осигурања квалитета

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ СЕ МЕЊА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА И ПОСТАВЉА НОВИ.

Додато је Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка.

Icon
05.07.2022.
детаљи

Јавни позив 89.46 KB преузето 45 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Менично овлашћење – писмо 14.34 KB преузето 141 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Модел уговора 64.00 KB преузето 79 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Образац потврде наручиоца 15.89 KB преузето 55 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Образац структуре понуђене цене 40.00 KB преузето 77 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Образац трошкова припреме понуде 13.46 KB преузето 41 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Општи подаци о предмету набавке 37.55 KB преузето 41 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Образац структуре цене 0.31 KB преузето 37 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Одлука о додели уговора 31.04 KB преузето 10 пута

...

  Подели ову страну
  Translate »
  Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
  У реду
  Skip to content