Набавка адресних таблица

Назив: Набавка адресних таблица
Референтни број: 404-95/2022
Врста поступка: Отворени поступак
Рок: До 26.07.2022. године до 12 часова

НАПОМЕНЕ:

Нови рок за доставу и отварање понуда је  26.07.2022. до/у 12 сати.

Измене:

МЕЊА СЕ:

  • упутство како се доказује испуњеност тих критеријума
  • КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА и

ИЗБАЦУЈЕ СЕ:

  • Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином
  • 4.1. Стандарди осигурања квалитета

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ СЕ МЕЊА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА И ПОСТАВЉА НОВИ.

Додато је Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка.

Icon
05.07.2022.
детаљи

Јавни позив 89.46 KB преузето 6 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Менично овлашћење – писмо 14.34 KB преузето 64 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Модел уговора 64.00 KB преузето 44 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Образац потврде наручиоца 15.89 KB преузето 9 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Образац структуре понуђене цене 40.00 KB преузето 43 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Општи подаци о предмету набавке 37.55 KB преузето 13 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Образац структуре цене 0.31 KB преузето 8 пута

...
Icon
05.07.2022.
детаљи

Одлука о додели уговора 31.04 KB преузето 3 пута

...

    Подели ову страну
    Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”).
    У реду