Набавка софтвера за систем заштите и спасавања

Назив: Набавка софтвера за систем заштите и спасавања
Референтни број: 404-78/2022
Рок за подношење понуда је 4. јули 2022. год. до 12:00 часова

1. Јавни позив

2. Општи део – подаци о предмету набавке

3. УГОВОР о набавци софтвера управљање системом заштите и спасавања

4. Упутство понуђачима како да сачине понуду

5. Критеријуми за доделу уговора

6. Образац структуре понуђене цене

7. Образац трошкова припреме понуде

8. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

9. Опис набавке

10. Одлука о обустави поступка 

11. Обавештење  о додели уговора, обустави  или поништењу  поступка

Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content