Одржавање и ажурирање софтвера рачуноводство

Предмет јавне набавке: Одржавање и ажурирање софтвера рачуноводство

Редни број јавне набавке за текућу годину: 29/2017

Рок за подношење понуда: 27.04.2017.године до 10.00 часова

Обавештење о покретанју поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Закључење уговора

Подели ову страну