Службени лист 6/2020

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 1220
 • File Size 10.23 MB
 • File Count 1
 • Create Date 05.10.2020.
 • Last Updated 12.08.2022.

Службени лист 6/2020

5. октобар 2020.

Садржај:

 1. Одлука о измени буџета општине Кладово за 2020. годину
 2. Одлука о буџету општине Кладово за период од 01.01.2020.-30.06.2020. године
 3. План управљања отпадом
 4. Извештај о раду ЈП Јединство Кладово за период 01.01.2019-31.12.2019., Финансијски извештај ЈП Јединство Кладово за период од 01.01.2019-31.12.2019. године и Одлука о покрићу губитка за 2019. годину ЈП Јединство Кладово
 5. Одлука о штамбиљ у и печату Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кладово
 6. Одлука о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине Општине Кладово ради исправке границе суседних парцела и то: кп.бр.5602/2, улица "Косовска", пашњак 2. класе, површине 0.01,78ха и кп.бр. 5602/3, улица "Косовска", пашњак 2. класе, површине 0.03,06ха у КО Кладово
 7. Одлука о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Кладово путем јавног надметања и то: кп.бр.6923 КО Кладово, улица "Војводе Степе"
 8. Одлука о престанку функције некатегорисаног пута на делу пов. 0.00,52ха, од кп.бр. 6641/1, потес "В. Каменица"
 9. Одлука о престанку функције некатегорисеног пута на делу пов 0.00,30ха, од кп.бр. 5671 потес "Село" КО Велика Каменица и на делу пов. 0.00,25ха од кп.бр. 6614/1 потес "Капу Ћалу" КО Велика
 10. Каменица и делу, површине 0.00,24ха од кп.бр. 5699, потес "Село" КО Велика Каменица
 11. Одлука о престанку функције некатегорисаног пута на делу пов. 0.00, 18 ха од 284 7, потес "Село" КО Велесница
 12. Одлука о престанку функције некатегорисаног пута на делу пов. 0.00,29 ха од кп.бр.611 потес Село КО Ртково
 13. Одлука о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Кладово путем јавног надметања кп.бр. 4 730 КО Кладово, ул. Пере Димитријевића
 14. Решење о одбијању захтева Топаловић Бранка
 15. Одлука о престанку функције некатегорисаног пута кп.бр. 4214/1 КО Ртково
 16. Извештаја о реализованим активностима Савета за безбедност саобраћаја на територији општине Кладово за период 01.01.2020. године до 15.08.2020. године
 17. Одлука о усвајању Писане изјаве ликвидационог управника Шејњановић Новице о спровођењу поступка ликвидације Друштва са ограниченом одговорношћу "БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР КЛАДОВО" КЛАДОВО, из Кладова
 18. Одлука о усвајању Извештаја о спровођењу поступка ликвидације Друштва са ограниченом одговорношћу "БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР КЛАДОВО" КЛАДОВО, из Кладова
 19. Одлука о расподели ликвидационог остатка д.о.о. "Бизнис инкубатор центар" Кладово
 20. Одлука о чувању пословних књига и докумената д.о.о. "Бизнис инкубатор центар" Кладово које је престалоликвидацијом
 21. Одлука о окончању поступка ликвидације д.о.о. "Бизнис инкубатор центар" Кладово
 22. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОМШ "Констатин Бабић" Кладово
 23. Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Кладово
 24. Одлука о одређивању субјеката од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији оп1птине Кладово
 25. Одлука о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији општине Кладово
 26. Одлуку о усвајању планајавних набавки за 2020. годину
Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content