Službeni list 11/2019

[featured_image]
Preuzmi
Preuzimanje je moguće do [expire_date]
  • Verzija
  • Broj preuzimanja 18
  • Veličina fajla 628.85 KB
  • Broj fajlova 1
  • Datum kreiranja 10.07.2019.
  • Poslednji put ažurirano 12.08.2022.

Službeni list 11/2019

10. jul 2019.

Sadržaj:

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar Kladovo" u Kladovu

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisije za planove

Odluka o utvrđivanju radnopravnog statusa članova Opštinskog veća opštine Kladovo

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora javnog preduzeća "Jedinstvo" Kladovo

Odluka o prestanku funkcije nekategorisanog puta

Odluka o prestanku funkcije nekategorisanog puta

Odluka o usvajanju Procene rizika od katastrofa na teritoriji opštine Kladovo

Odluka o usvajanju izmene Plana javnihnabavki za 2019. godinu br. 404-13-5/2019-P

Odluka o usvajanju izmene Plana javnih nabavki za 2019. godinu br. 404-13-6/2019-P

Odluka o usvajanju izmene Plana javnih nabavki za 2019. godinu br. 404-13-7/2019-P

Odluka o ceni taksi prevoz putnika na teritoriji opštine Kladovo

Lista reda prvenstva

Lista reda prvenstva

Odluka o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Kladovo za 2019. godinu

Podeli ovu stranu
Dragi posetioci, radi ispravnog rada i poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (eng. “cookies”).
U redu