Icon
16.12.2022.
детаљи

Конкурсна документација 0.00 KB преузето 9 пута

Архива садржи следеће датотеке: Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf MENICNO OVLAŠCENJE - povracaj avansa .docx MENICNO OVLAŠCENJE - za dobro izvršenje posla.docx MENICNO OVLAŠCENJE.docx OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI 404-178-2022.docx OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE.docx Opis i Tehnicka specfikacija predmeta nabavke 404-178-2022-III.doc Opis i Tehnicka specfikacija predmeta nabavke 404-178-2022-III.doc Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog...
Icon
15.12.2022.
детаљи

Менично овлашћење 0.00 KB преузето 9 пута

...
Icon
15.12.2022.
детаљи

Модел уговора 0.00 KB преузето 21 пута

...
Icon
15.12.2022.
детаљи

Образац структуре цена 0.00 KB преузето 7 пута

...
Icon
15.12.2022.
детаљи

Општи подаци о предмету набавке 0.00 KB преузето 11 пута

...
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”).
У реду
Translate »