Icon
09.08.2022.
детаљи

Општи подаци о предмету набавке 0.00 KB преузето 46 пута

...
Icon
09.08.2022.
детаљи

Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума 0.00 KB преузето 578 пута

Опис критеријума за_квалитативни избор привредног субјекта са упутствима ...
Icon
09.08.2022.
детаљи

Образац - трошкова припреме понуде 0.00 KB преузето 21 пута

Изјава о трошковима припреме понуде ...
Icon
09.08.2022.
детаљи

Образац структуре понуђене цене 0.00 KB преузето 20 пута

...
Icon
09.08.2022.
детаљи

Модел уговора 0.00 KB преузето 12 пута

Модел уговора - Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на мрежи државних путева I i II реда, за одсеке саобраћајних деоница у зони насеља (зона знакова III-24 i III-24.1) на територији општине Кладово ...
Icon
09.08.2022.
детаљи

Менично овлашћење - писмо 0.00 KB преузето 11 пута

...
Icon
09.08.2022.
детаљи

Јавни позив 0.00 KB преузето 46 пута

СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 2: ЈАВНИ ПОЗИВ ...
Icon
08.08.2022.
детаљи

Одлука о додели уговора 757.26 KB преузето 28 пута

...
Icon
31.07.2022.
детаљи

Обавештење о додели уговора 92.53 KB преузето 8 пута

...
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”).
У реду