Icon
28.11.2022.
detalji

Odluka o dodeli ugovora 920.94 KB preuzeto 2 puta

...
Icon
28.11.2022.
detalji

Konkursna dokumentacija 0.00 KB preuzeto 3 puta

Sadržaj ZIP arhive: Kriterijumi za dodelu ugovora PARTIJA 1.pdf Kriterijumi za dodelu ugovora PARTIJA 2.pdf MENIC. OVL. ZA DOBRO. IZV. POSLA PART . 2.doc MENIC. OVL. ZA DOBRO. IZV. POSLA PART.1.doc MENICNO OVL. ZA OZBI. PONUDE PART. 1.doc MENICNO OVL. ZA OZBI. PONUDE PART. 2.doc MODEL TROŠKOVA PRIPREME PONUDE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.docx MODEL UGOVORA ZA IZRADU PROJ. TEH. DOKUM PARTIJA 1.doc MODEL UGOVORA ZA IZRADU PROJ. TEH. DOKUM PARTIJA 2.doc OBRAZAC STRUKTURE CENA - PARTIJA...
Icon
28.11.2022.
detalji

Javni poziv 0.00 KB preuzeto 7 puta

...
Icon
25.11.2022.
detalji

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 151.25 KB preuzeto 2 puta

...
Icon
25.11.2022.
detalji

Tehnički opis 0.00 KB preuzeto 3 puta

...
Icon
25.11.2022.
detalji

Sredstvo finansijskog obezbeđenja - menice 0.00 KB preuzeto 2 puta

...
Icon
25.11.2022.
detalji

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke 0.00 KB preuzeto 6 puta

...
Icon
25.11.2022.
detalji

Odluka o sprovođenju otvorenog postupka 0.00 KB preuzeto 2 puta

...
Dragi posetioci, radi ispravnog rada i poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (eng. “cookies”).
U redu