Izborna komisija Opštine Kladovo

Kontakt izborne komisije opštine Kladovo


predsednik, Ema Atanasijević

sekretar, Miloš Šejnjanović


13.12.2023.

Icon
13.12.2023.

11.12.2023.

Icon
12.12.2023.

06.12.2023.

Icon
12.12.2023.

05.12.2023.

Icon
05.12.2023.

04.12.2023.

Icon
04.12.2023.

01.12.2023.

Icon
01.12.2023.

27.11.2023.

Icon
27.11.2023.

23.11.2023.


17.11.2023.

Icon
17.11.2023.

14.11.2023.

Icon
14.11.2023.

13.11.2023.

Icon
13.11.2023.

09.11.2023.

Icon
09.11.2023.

06.11.2023.

Icon
06.11.2023.

03.10.2022.

Icon
04.10.2022.

R E Š E NJ E O UTVRĐIVANJU IZNOSA NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA IZBORNOG MATERIJALA

R E Š E NJ E O DODELI MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO


R E Z U L T A T ZA LOKALNE IZBORE ODRŽANE 3 APRILA 2022. GODINE

ZBIRNI IZVEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA NA BIRAČKIM MESTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO

ZBIRNI IZVEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO ODRŽANIM 3 APRILA 2022. GODINE

ZBIRNI IZVEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NA BIRAČKIM MESTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO


PRELIMINARNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA


O B A V E Š T E NJ E O PRIJAVI GRAĐANA KOJI GLASAJU VAN BIRAČKOG MESTA


RASPORED DEŽURSTVA


R E Š E NJ E O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA I NJIHOVIH ZAMENIKA U STALNOM SASTAVU ZA KOORDINIRANO SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE, IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE I IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO RASPISANIH ZA 3. APRIL 2022. GODINE ZA BIRAČKO MESTO BROJ 24 U OPŠTINI KLADOVO, DOM KULTURE, NOVI SIP

REŠENJE O ISPRAVCI GREŠKE


R E Š E NJ E O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA U PROŠIRENOM SASTAVU ZA KOORDINIRANO SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE, IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE I IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO RASPISANIH ZA 3. APRIL 2022. GODINE ZA BIRAČKO MESTO BROJ 19 U OPŠTINI KLADOVO, DOM KULTURE, MALA VRBICA

R E Š E NJ E O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA I NJIHOVIH ZAMENIKA U STALNOM SASTAVU ZA KOORDINIRANO SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE, IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE I IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO RASPISANIH ZA 3. APRIL 2022. GODINE ZA BIRAČKO MESTO BROJ 19 U OPŠTINI KLADOVO, DOM KULTURE, MALA VRBICA

R E Š E NJ E O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA I NJIHOVIH ZAMENIKA U STALNOM SASTAVU ZA KOORDINIRANO SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE, IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE I IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO RASPISANIH ZA 3. APRIL 2022. GODINE ZA BIRAČKO MESTO BROJ 1 U OPŠTINI KLADOVO, GIMNAZIJA KLADOVO, MLADOSTI BR.1


O D L U K A O DAVANJU OVLAŠĆENJA PREDSEDNICI IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO ZA ODLUČIVANJE O PROMENI ČLANA I ZAMENIKA ČLANA U STALNOM I PROŠIRENOM SASTAVU, PO DOSTAVLJENIM PREDLOZIMA OVLAŠĆENIH LICA PODNOSILACA PROGLAŠENIH IZBORNIH LISTA

R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA U PROŠIRENOM SASTAVU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO-PREDSEDNIČKI IZBORI-GRUPA GRAĐANA-SRPSKI PATRIOTA-MIŠA VACIĆ

R E Š E NJ E – ODBIJA SE PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA U STALNOM SASTAVU ZAKOORDINIRANO SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE I IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE RASPISANIH ZA 3. APRIL 2022. GODINE-PUPS-3 P-SINIŠA STAMENKOVIĆ


R E Š E NJ A O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA I NJIHOVIH ZAMENIKA U STALNOM SASTAVU ZA KOORDINIRANO SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE, IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE I IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO RASPISANIH ZA 3. APRIL 2022. GODINE ZA BIRAČKA MESTA 1-31 U OPŠTINI KLADOVO


R E Š E NJ A O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA U PROŠIRENOM SASTAVU ZA KOORDINIRANO SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE I IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE RASPISANIH ZA 3. APRIL 2022. GODINE ZA BIRAČKA MESTA 1-31 U OPŠTINI KLADOVO


O D L U K A O ODREĐIVANJU LICA ZADUŽENOG ZA PRAĆENJE IZLAZNOSTI BIRAČA NA IZBORIMA RASPISANIM ZA 3. APRIL 2022. GODINE


O D L U K A O BROJU GLASAČKIH LISTIĆA KOJI SE ŠTAMPAJU ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO RASPISANIM ZA 3. APRIL 2022. GODINE


R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA U PROŠIRENOM SASTAVU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO-PARLAMENTARNI IZBORI- GRUPA GRAĐANA- MORAMO -AKCIJA – EKOLOŠKI USTANAK – ĆUTA – NE DAVIMO BEOGRAD


O D L U K A O OBRASCIMA ZA UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASANJA NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO RASPISANIM ZA 03.04.2022. GODINE

PRATEĆI OBRASCI


R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA U PROŠIRENOM SASTAVU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO-PARLAMENTARNI IZBORI-KOALICIJA BORIS TADIĆ-AJMO LJUDI

R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA U PROŠIRENOM SASTAVU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO-PARLAMENTARNI IZBORI-KOALICIJA BOŠKO OBRADOVIĆ

R E Š E NJ E O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO

O D L U K A O IZBORU ŠTAMPARIJE ZA ŠTAMPANJE GLASAČKIH LISTIĆA I DRUGOG IZBORNOG MATERIJALA ZA SPROVOĆENJE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO RASPISANIH ZA 03.04.2022. GODINE


R E Š E NJ E O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA U PROŠIRENOM SASTAVU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO-VLAŠKA NARODNA STRANKA

R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA U PROŠIRENOM SASTAVU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO-PARLAMENTARNI IZBORI-MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI-SRPSKA STRANKA ZAVETNICI

ODLUKU O UTVRĐIVANJU OBLIKA,IZGLEDA I BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE


R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA U POSEBNOM SASTAVU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO-PARLAMENTARNI IZBORI-DR VOJISLAV ŠEŠELJ-SRPSKA RADIKALNA STRANKA

R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA U PROŠIRENOM SASTAVU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO-LOKALNI IZBORI-POKRET ZA KLADOVO DOKTOR BORISLAV PETROVIĆ

R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA U PROŠIRENOM SASTAVU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO-PARLAMENTARNI IZBORI-SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA-IŠTVAN PASTOR


R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA U POSEBNOM SASTAVU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO-PREDSEDNIČKI IZBORI -SRPSKA NAPREDNA STRANKA

R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA U POSEBNOM SASTAVU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO-PARLAMENTARNI IZBORI-SRPSKA NAPREDNA STRANKA


R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA U POSEBNOM SASTAVU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO-PARLAMENTARNI IZBORI-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE


R E Š E NJ E – PROGLAŠAVA SE IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO- DR VOJISLAV ŠEŠELJ-SRPSKA RADIKALNA STRANKA

IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO – DR VOJISLAV ŠEŠELJ-SRPSKA RADIKALNA STRANKA


R E Š E NJ E – PROGLAŠAVA SE IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO- POKRET ZA KLADOVO DOKTOR BORISLAV PETROVIĆ

IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO – POKRET ZA KLADOVO DOKTOR BORISLAV PETROVIĆ


R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO-VLAŠKA NARODNA STRANKA

R E Š E NJ E – PROGLAŠAVA SE IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO- VLAŠKA NARODNA STRANKA

IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO – VLAŠKA NARODNA STRANKA


R E Š E NJ E O IMENOVANJU LICA ZADUŽENIH ZA OBJAVLJIVANJE DOKUMENATA NA VEB-PREZENTACIJI REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE


R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO U PROŠIRENOM SASTAVU – SRPSKA RADIKALNA STRANKA


R O K O V N I K ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO RASPISANIH ZA 3. APRIL 2022. GODINE


O D L U K A O PRESTANKU FUNKCIJE I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KLADOVO U STALNOM SASTAVU


O D L U K A O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA


R E Š E NJ E – PROŠIRENI SASTAV- SRPSKA NAPREDNA STRANKA

R E Š E NJ E – PROŠIRENI SASTAV- SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE


IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO – SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE

R E Š E NJ E – PROGLAŠAVA SE IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE

IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO – SRPSKA NAPREDNA STRANKA

R E Š E NJ E – PROGLAŠAVA SE IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO – SRPSKA NAPREDNA STRANKA


P O S L O V N I K O RADU IZBORNE KOMISIJE

O D L U K A O OBRASCIMA ZA PODNOŠENJE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO

IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO

IZJAVA BIRAČA DA PODRŽAVA IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO

SAGLASNOST KANDIDATA ZA ODBORNIKE

SPISAK BIRAČA KOJI SVOJIM POTPISIMA PODRŽAVAJU IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO

I Z J A V A

Podeli ovu stranu
Translate »
Dragi posetioci, radi ispravnog rada i poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (eng. “cookies”). View more
U redu
Skip to content