Службени лист 10/2018

16. новембар 2018. Садржај: Извештај о извршењуОдлуке о буџетуОпштинеКладово запериод од 01.01-30.09.2018. године Захтев Славише Туфајевића да му се одобри…