KONAČNI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA U OPŠTINI KLADOVO

Republički zavod za statistiku objavio je konačne rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine. Na osnovu tih rezultata, u Republici Srbiji živi 6.647.003 stanovnika. Nešto više od polovine ukupnog stanovništva čine žene 3.415.025 (51%), dok je muškaraca 3.231.978 (48,6 %).

U opštini Kladovo popisano je ukupno 17.435 stanovnika, od tog broja muškaraca je 8.544, a žena 8.891. U gradskoj sredini živi 8.817 stanovnika, 4.257 muškaraca i 4.560 žena, u ostalim je 8.618 stanovnika, 4.287 muškaraca i 4.331 žena.

Prema nacionalnoj pripadnosti najviše je Srba 15.458, zatim Vlaha 487, Rumuna 108, Crnogoraca 92, Roma 27, Makedonaca 22, Jugoslovena 13, Hrvata 13, Bugara 10, Mađara 6, Muslimana 6, Rusa 6, Ukrajinaca 6, Goranaca 3, Slovaka 3, Albanaca 2, Bošnjaka 2 i Nemaca 2. Prema regionalnoj pripadnosti izjasnile su se 3 osobe. U kategoriji „ostali“ popisana su 53 lica, kod 761 osobe je nacionalnost nepoznata, a 352 osobe se nisu izjasnile o nacionalnoj pripadnosti.

Kada je reč o broju stanovnika u naseljenim mestima opštine Kladovo, Brza Palanka ima 646 žitelja, od čega je 321 muškarac i 325 žena, Vajuga 325 žitelja, 159 muškaraca i 166 žena, Velesnica 257, od toga je 129 muškaraca i 128 žena, Velika Vrbica ima 586 meštana, 288 muškaraca i 298 žena, dok u velikoj Kamenici živi 661 stanovnik, 344 muškaraca i 317 žena. Grabovica ima 450 žitelja, 215 muškaraca i 235 žena, Davidovac 438, od čega je 220 muškaraca i 218 žena. U Kladovu živi 8.171 stanovnik, 3.936 muškaraca i 4.235 žena. Kladušnica ima 550 žitelja, 273 muškaraca i 277 žena, a Korbovo 582 stanovnika, 293 muškaraca i 289 žena. Kostol ima 752 žitelja, 349 muškaraca i 403 žene, Kupuzište 157, od čega 77 muškaraca i 80 žena, Ljubičevac 324 žitelja, 163 muškaraca i 161 ženu. Mala Vrbica ima 473 žitelja, 222 muškaraca i 251 ženu, Manastirica 118 stanovnika, od čega je 61 muškarac a 57 žena. Milutinovac ima 104 žitelja, 56 muškaraca i 48 žena, Novi Sip 588 stanovnika, 288 muškaraca i 300 žena, Petrovo selo 41, od toga 24 muškaraca i 17 žena. Podvrška ima ukupno 734 žitelja, 374 muškaraca i 360 žena, Reka 196, muškaraca je 98 i isto toliko žena, Rečica 19, od čega 10 muškaraca i devet žena, Rtkovo 645 žitelja, 318 muškaraca i 327 žena i u Tekiji živi 618 stanovnika, 326 muškaraca i 292 žene.

Podeli ovu stranu
Translate »
Dragi posetioci, radi ispravnog rada i poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (eng. “cookies”). View more
U redu
Skip to content