Четвртак, 20. Мај 2021.

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА РОРС-232 ИНТЕРРЕГ ИПА ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РУМУНИУЈА-СРБИЈА

Дана 20. Маја, у 12 часова у хотелу ’’Ђердап’’ одржана је завршна конференција  пројекта ’’Развој интервентне инфраструктуре и заједничких услуга у случају ванредних ситуација у Прекограничној области Дробета Турну Северин - Кладово’’ који су имплементирали пројектни партнери, Општина Дробета Турну Северин из Румуније и општина Кладово.

У оквиру пројекта општини Кладово испоручена је многобројна опрема као што су мултифункционални уређај, фото камера, лаптоп, ватрогасно возило,10 инфрацрвених камера, 10 ватрогасних шлемова, 10 пари ватрогасних рукавица, 10 противпожарних одела, 2 самонадувавајуће противпоплавне баријере, пумпа за воду, теренско возило,, прколица за теренско возило,
дрон са пратећом опремом,  а такође су произведени и промотивни материјали у циљу боље промоције пројекта.
Укупна вредност пројекта је 714.288,96 еура, од чега је кофинансирање Европске Уније 607.145,61 еуро. Пројекат је кофинансиран кроз програм ЕУ прекограничне сарадње Румунија - Србија.
Општи приоритет овог пројекта јесте животна средина, конкретно, заштита животне средине и одрживо коришћење природних ресурса.
Циљ пројекта је окупити две општине да поделе своје искуство у ванредним ситуацијама са којима се суочавају већ дужи временски период и тиме помогну једни другима да ојачају своју спремност и капацитет интервенције у случају будућих могућих ситуација.
Као резултат горе наведеног, овај пројекат је подстакао боље разумевање и сарадњу између партнера, посебно у подручју очувања животне средине,  као и реаговању у случајевима опасности , природних катастрофа и слично.

Овај пројекат доприноси инфраструктури, опреми која је изграђена/ инсталирана али и модернизована , у пољу прекограничних услуга за заштитуживотне средине.
Иако се пројекат приближио крају, брига о животној средини и реаговање у ванредним ситуацијама требали би бити и остати приоритет у сваком моменту.