Петак, 12. Новембар 2021.

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА "КУЋА Ж. КОСТАЧЕВИЋА" У "ЕТНО ПАРКУ БРЗА ПАЛАНКА"

За санацију објекта "Кућа Ж. Костачевића" у "Етно парку брза Паланка", Општина Кладово издвојила је 1.900.000,00 динара.

Радови су изведени по условима Завода за заштиту споменика културе из Ниша и односили су се на репарацију столарије, ограде и осталих дрвених елемената конструкције, замену дотрајалог кровног покривача, санацију фасадних и унутрашњих зидова.