Петак, 14. Мај 2021.

УКИДАЊЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Укида се ванредна ситуација на територији општине Кладово, проглашена Одлуком председника општине Кладово због наступања погоршања епидемиолошке ситуације, у погледу епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS - CoV-2 на територији општине, јер су престали разлози њеног проглашења.

Одлуке Владе Републике Србије и даље остају на снази.