Понедељак, 10. Мај 2021.

СЕДНИЦА СКУПШТИНСКОГ ОДБОРА ОДРЖАНА У КЛАДОВУ

У Кладову је на 15. седници Скупштинског Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику усвојен Извештај о пословању ЈП "Електропривреда Србије" за период од 1. јануара до 31. децембра 2020. године са изводом трогодишњег пословања ЈП "Електропривреда Србије" за период од 2021. до 2023. године. Како је речено и поред непредвиђених околности изазваних пандемијом COVID-19 капацитети за производњу угља и енергије у 2020. години наставили су да раде стабилно и да обезбеђују поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача.
У наставку седнице, на дневном реду био је Извештај о раду Министарства трговине, туризма и телекомуникација за период од 1.
октобра до 31. децембра 2020. године Извештај је добио једногласну подршку чланова Одбора .
Седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику први пут је одржана изван зграде Скупштине Републике Србије и то је велико признање за општину Кладово у којој је туризам један од стубова развоја -рекао је Саша Николић, председник општине Кладово.
У раду седнице у Кладову учествовало је 13 од 17 чланова одбора, као и Саво Безмаревић извршни директор ЕПС-а за техничке послове производње енергије, Саша Николић председник општине Кладово, директор за производњу електричне енергије „ХЕ Ђердап“ Драган Максимовић, председници и представници општина из Борског и Браничевског округа.