Петак, 28. Мај 2021.

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 17. седници Општинског већа једногласно је усвојен Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Кладово за 2020. годину. Како је речено у претходној години остварени текући приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима износили су 795.989.000 динара и реализовани су са 80,36 одсто од плана који је био 922,3 милиона динара.

С обзиром на то да су у 2020. години текући расходи и издаци били 664.559.000 динара, односно 72 одсто од плана разлика између укупних примања и издатака је суфицит од 131.430.000 динара.
Позитивно мишљење на завршни рачун буџета општине Кладово за 2020. годину дала је надлежна екстерна ревизија, истакла је Андријана Антић, руководилац буџета општине Кладово и додала да је важно нагласити да су општи приходи и примања из буџета у прошлој години реализовани са 92,38 одсто.

Подршку већника добио је и предлог Одлуке о измени плана јавне набавке чија ће реализација допринети завршетку радова у овој години на изградњи система за водоснабдевање мештана у насељу Подвршка.

Већници су дали сагласност на допуну Одлуке о додели искључивог права ЈП ”Комуналац” за обављање послова који се односе на регулацију водотоква другог реда. Реч је о услугама на које се не примењује закон о јавним набавкама.

Подршку већника добио је и предлог Одлуке Комисије за спровођење поступка за доделу средстава из буџета општине Кладово Удружењима грађана. За финансирање активности 23 удружења у овој години опредељено је 3,7 од укупно 4,2 милиона динара. Како се чуло финансијску подршку добили су пројекти од јавног интереса у области, пољопривреде и руралног развоја, заштите животне средине, социјалне и дечије заштите који се спроводе на територији општине Кладово.

Једногласно су усвојени Извештаји о раду у 2020. години Општинског већа и председника општине Кладово.