Понедељак, 23. Аугуст 2021.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА У МАНАСТИРИЦИ

Председник општине Кладово, Саша Николић и председник Скупштине, Драган Максимовић са представницима Савета МЗ Манастирица и ЈП "Јединство" обишли су локацију на којој се налази извориште "Шарбан" изнад манастира Свете Тројице са којег су се некада мештани Манастирице додатно снабдевали водом. Како је констатовано најпре би требало да се уреди прилазни пут и комплетна реконструкција каптаже, али и други неопходни технички радови који подразумевају стављање у функцију линије којом би до центра села стизало додатних 0,6 литара воде у секунди. То би по тврдњама мештана побољшало водоснабдевање у том насељу.