Понедељак, 18. Октобар 2021.

Почетак радова на адаптацији терасе у Предшколској установи ``Невен``

Општина Кладово је 16.10.2021.године започела са реализацијом радова на адаптацији и пренамени терасе у објекту бр. 2 ПУ  ``Невен``. Циљ је повећање простора за боравак и рад деце за додатних  30 м2.
Вредност инвестиције износи 1.620.000,00 динара, а финансијер је Општина Кладово. Планирани завршетак радова је 01.11.2021. године.
 У протеклом периоду, тачније од 2018. године, Општина Кладово је инвестирала у три пројекта, која су се односила на објекат бр.1 ПУ ``Невен`` и то на следећим:
 - Адаптација и проширење просторије јаслене групе,
 - Санација терасе са монтажом надстрешнице,
 - Адаптација и опремање кухиње.
 Вредност ових инвестиција износила је 18.000.000,00 динара, а финансирало је Министарство за демографију и популациону политику и Општина Кладово.
У наредном периоду планирани су радови на уређењу простора за игру деце у дворишту објекта бр. 2 ПУ ``Невен``, а који се односе на постављање гумене подлоге испод реквизита са уградњом нових реквизита, са циљем безбедности наших малишана.