Понедељак, 18. Јануар 2021.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На првој овогодишњој седници Општинског већа у Кладову, усвојена je Одлукa о одређивању локација за постављање плутајућих објеката као и План за њихово постављање на седам локација на делу обале и водног простора на територији општине Кладово. Једногласну подршку добила је и Одлука о месечном износу накнаде од 6000 динара председницима Савета месних заједница, која ће се у 2021. години примењивати од дана усвајања на седници СО Кладово.

На седници Општинског већа, једногласно је усвојена Одлука о додели искључивог права ЈП "Комуналац" за обављање послова чишћења улица и тротоара и изношења смећа, као и уређење и одржавање зелених и парковских површина и Одлука којом се ЈП "Комуналац" одређује за управљача локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Кладово. Реч је о услугама на које се не примењују одредбе Законa о јавним набакама, наглашено је на седници.

Чланови већа усвојили су Правилник о допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Кладово. Подршку већника добио је и предлог Одлуке о изади Плана детаљне регулације соларне електране "CONAL SOLAR 1" у катастарској општини Милутиновац, као и предлог Одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину.