Четвртак, 18. Фебруар 2021.

ОДРЖАНА 5. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 5. седници Општинског већа, усвојен је предлог Одлуке о давању у закуп и на коришћење у другом кругу 173 парцеле обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кладово, укупне површине 404 хектара. Земљиште је закупљено на период од 15 година, у другом кругу понуђена су 1122 хектара обрадивог пољопривредног земљишта у 23 катастарске општине на територији општине Кладово. Право учешћа имала су правна и физичка лица чији су поседи уписани у Регистар пољопривредних газдинстава са најмање три године активног статуса. На јавни позив пријавило се 10 физичких лица, на лицитацији је учествовало осморо.

Подршку је добио и предлог Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју општине Кладово за 2021. годину.

Чланови Општинског већа усвојили су и Извештај о раду у 2020. и План рада Општинског штаба за ванредне ситуације у 2021. години.