Четвртак, 25. Новембар 2021.

ОДРЂАНА 36.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋA

На 36.седници Општинског већа у Кладову усвојена је измена Одлуке о условима снабдевања потрошача топлотном енргијом у граду и у насељу "Пемци" којом грејни дан може да траје 24 часа. Како је речено то неће утицати на повећање износа месечних рачуна корисника услуга даљинског грејања.

Већници су подржали и предлог Одлуке о изменама Локалног акционог плана запошљавана општине Кладово за период 2021-2023. година. Тај документ  усаглашен је са Националним акционим  планом запошљавања, па ће се и наредне две године издвајати финансијска средства за реализацију програма Стручна пракса,  као и за програм запошљавања незапослених лица из категорије теже запошљивих који подразумева исплату  субвенције послодавцима за отварање нових радних места.

 Новина је, да ће се у наредне две године из буџета општине Кладово финансирати и програми спровођења и организовања јавних радова са 2,5 односно са три и по милиона динара. 

Јадногласну подршку већника добио је и предлог Одлуке о праву на једнократну новчану помоћ за новорођено дете којом је износ за прво и друго дете повећан на 50.000 динара док ће се родитељима за треће и свако наредно новорођено дете исплаћивати једнократна новчана помоћ у износу од 100.000 динара.

На седници Општинског већа једногласно су усвојени Извештаји о раду у 2020. години установа и организација чији је оснивач локална самоуправа. Подршку већника добили су и Планови и  програми рада за 2022. годину Центра за културу и предшколске установе "Невен".