Петак, 25. Јун 2021.

ОДБОРНИЦИ СО КЛАДОВО УСВОЈИЛИ ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

На седници Скупштине усвојен је предлог Одлуке о измени и допуни буџета општине Кладово за 2021. годину. Буџетски приходи увећани за 65 милиона динара, тако да приходна страна општинске касе за ову годину износи 951.105.259 динара. За ребаланс буџета постоје два основа, први су пренета средства из претходних година у износу од 64,3 милиона динара, док је 700.000 динара трансфер ресорног министарства за реализацију програма "Казан култ 2021" навела је Андријана Антић, руководилац одељења за буџет и финансије општине Кладово.

Предлог одлуке о другом овогодишњем ребалансу буџета, добио је једногласну подршку 22 одборника, колико их је учествовало у скупштинском заседању. У наставку седнице одборничка већина усвојила је предлог Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја општине Кладово за период од 2021. до 2026. године, као и предлог Одуке о условима обављања делатности градског и приградског превоза путника која се односи на јавни линијски превоз, бродом, скелом и чамцем за привредне сврхе на територији општине Кладово.