Четвртак, 16. Децембар 2021.

ОДБОРНИЦИ СО КЛАДОВО УСВОЈИЛИ БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

У  каси 813,3 милиона динара.

На седници СО Кладово одборници су усвојили Извештај о реализацији буџета општине Кладово за првих девет месеци ове године уз констатацију да је пословање локалне самоуправе било рационално, да су средства трошена наменски у складу са финансијским планом.  У анализираном периоду укупни приходи по свим изворима финансирања реализовани у износу од 581.449.348 динара или 74, 6 одсто у односу на план, чуло се са скупштинске говорнице. С обзиром да је извршење укупних расхода и издатака буџета општине Кладово у периоду јануар-септембар текуће године износило 518.845.815 динара или 53,6 одсто у односу на план, забележен је фискални суфицит од 62,6 милиона динара навела је Андријана Антић, руководилац буџета општине Кладово.

У наставку седнице одборници Скупштине општине Кладово одлучили су већином гласова, да планирани приходи и примања буџета за 2022. годину буду 813.300.000 динара. Како је речено буџет за следећу годину је социјално и развојно оријентисан, израђен је на основу пројекције остварења прихода, креиран је реално, приходи су избалансирани и уравнотежени са расходима и усмерен је на побољшање квалитета живота грађана.

У изради буџета за наредну годину спроведена je законска процедура, према којој су испоштована упутства и смернице Министарства финансија.
На опаску да по јавном позиву није било примедби и сугестија на предложени документ Нацрта буџета за следећу годину, председник општине Кладово, Саша Николић одговорио је да га то што није било примедби уверава да је буџет за следећу годину реално пројектован. Истакао је да су повећана средства за издвајања која се односе на програме подршке здравственој и социјалној заштити и образовању.

Током наредног лета у зони СРЦ “Језеро” креће изградња отвореног базена који ће додатно употпунити туристичку понуду кладовског краја, истакао је Николић и додао да су и у наредној години опредељена средства за израду пројектно-техничке документације за капиталне инвестиције јер је то замајац за  улагања која ће у 2022. бити приоритена.

Усвајање буџета један је од најзначајнијих корака када је реч о функционисању локалне заједнице у наредној години. Актуелни сазив локалног парламента усвојио је и Локални акциони плана запошљавана општине Кладово за период од 2021-2023. године, па ће се и наредне две године издвајати финансијска средства за реализацију програма Стручна пракса, као и за програм запошљавања незапослених лица из категорије теже запошљивих, који подразумева исплату  субвенције послодавцима за отварање нових радних места.

Новина је да ће се у наредне две године из буџета општине Кладово, финансирати и програми спровођења и организовања јавних радова. Одборничка већина усвојила је и предлог Одлуке о праву на једнократну новчану помоћ за новорођено дете којом је износ за прво и друго дете повећан на 50.000 динара, док ће се родитељима за треће и свако наредно новорођено дете, исплаћивати једнократна новчана помоћ у износу од 100.000 динара.

На седници скупштине једногласно су усвојени Извештаји о раду у 2020. години, установа и организација чији је оснивач локална самоуправа. Зелено светло добио је и предлог одлуке о надокнади за председнике савета месних заједница у износу од 5000 динара месечно, која ће се исплаћивати од јануара у 12 месечних рата.

На децембарском заседању одборници су расправљали о 33 тачке колико их је било на дневном реду.

 

Више о томе на линку испод:

https://www.youtube.com/watch?v=EYsOG1iOpZg