Уторак, 24. Јул 2018.

Концерт ансамбла из Румуније

Од 20 до 22.јула 2018.године у Кладову је одржан 13.Етно фестивал. Етно фестивал као  манифестација представља промоцију обичаја, традиције и куллтуре источне Србије, кроз очување старих заната, гастрономију, народну игру и песму.

Ове године, трећег дана фестивала у оквиру пројекта „РОРС-26 Наслеђа на граници Дунава“ својом игром и песмом представио се Ансамбл "Лаутари Мехединтиулуи" (Lăutarii Mehedinţiului) под диригентском палицом мајстора Николаа Драгиа (Nicolae Drăghia) и деца из фолклорног ансамбла "Дорулетул" (Doruleţul).

Заједно са ансамблом фестивал је посетило и 100 туриста из жупаније Мехединти у Румунији.

Ово је први догађај из серије од осам туристичких (културних и спортских) догађаја, који ће се одиграти у  Србији и Румунији.

Пројекат РОРС-26 Наслеђа на граници Дунава, имплементира програм Интеррег - ИПА ЦБЦ Румунија - Србија, који финансира Европска унија предприступном помоћи (ИПА II) и суфинансирају партнерске земље у програму, а развијене у партнерству Општина Кладово (Борски округ, Србија), Општина Бростени (Мехединци жупанија, Румунија), Епископија Северин и Стрехаиа (Мехединци жупанија, Румунија) и Удружења "Синови Лупше" (Мехединци жупанија, Румунија).