Четвртак, 01. Јануар 1970.

Бициклизам као туристички производ Кладова

На састанку у Кладову, представници Дунавског центра немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, локална смаоуправа и туристичка организација из Кладова, Доњег Милановца и Голубца дефинисали су смернице које ће допринети унапређењу бициклизма  атрактивног туристичког производа у регији Ђердапа. 

Локална самоуправа подржава идеје, програме и пројекте који доприносе афирмацији бициклизма, туристичког производа у чијој креацији подједнако учествују породични, рекреативни и професионални бициклизам. Током лета, бициклисти из целог света информације које су им од користи добиће у инфо- центру у старој кладовској чаршији.