Среда, 27. Октобар 2021.

ТРЕЋА ЕМИСИЈА ``ЕКОЛОГИЈА КАО ФАКТОР ОПСТАНКА`` ЗА Т1 ЗАЈЕЧАР: ПОСЕТА ``ТРАЈАНОВЕ ТАБЛЕ``

У трећој епизоди емисије ``Екологија као фактор опстанка ``, представници Општине Кладово и ЈП Национални парк ``Ђердап`` посетили су резерват природе ``Велики и Мали Штрбац са Трајановом таблом`` и културно добро од изузетног значаја ``Тајанову таблу``.
Истакнут је значај овог подручја  I степена заштите, на коме се налази велики број ретких и заштићених врста, за очување аутохтоних животних заједница, развој туризма и научно - образовну намену.
Представници  службе за информисање, презентацију, туризам и геопарк , ЈП Национални парк ``Ђердап``, су представили пројекат изградње туристичко–едукативне пешачке стазе, која ће по завршетку друге фазе пројекта водити од ђердапске магистрале до самог споменика ``Трајанова табла`` .