Уторак, 21. Септембар 2021.

``ГОДИНЕ УЗЛЕТА`` КЉУЧНЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ НИЗА ВЕШТИНА И КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈЕ ЋЕ ДЕЦИ БИТИ ПОТРЕБНЕ КАСНИЈЕ У ЖИВОТУ

У уторак, 21. септембра, у просторијама ПУ ``Невен ``у Кладову, одржан је састанак представника локалне самоуправе, представника предшколске установе ``Невен`` и Драгане Антић, ментора имплементације нових основа и програма предшколског образовања. Презентован је нови програм под називом ``Године узлета`` који доноси потпуно нови приступ у раду са децом због идеје да је период у коме дете иде у вртић (најчешће од прве до седме године) - кључан за његов “узлет” односно за развијање низа вештина и компетенција које ће му бити потребне касније у животу.

Наиме, поједини вртићи су почели са применом овог програма прошле године, а осталима је овај програм новост у управо ових дана кад су деца изнова кренула у вртић.

По овом програму, план по којем ће деца радити не може настати унапред већ је резултат односа свих учесника у вртићу и око њега (породице, локалне заједнице и ширег друштвеног контекста).
Пракса по новом програму се одиграва тако што деца и одрасли заједно конструишу знања и разумевања себе и света, а не кроз унапред испланиране активности и издвојене садржаје.

Акценат програма је на квалитету међуљудских односа: дете - родитељ - васпитач - вртић - локална и шира заједница. Фокус је на квалитетној комуникацији и на заједничком деловању у добробити детета. За разлику од претходног програма, детету се не намећу неопходни садржаји које треба да савлада већ васпитачи у интеракцији са децом долазе до идеја о садржајима која су им интересантна и корисна. Приступ учењу и развоју се заснива на повезаном искуству онога што дете чини и доживљава у ситуацијама које за њега имају смисла, а не кроз издвојене садржаје и појединачне активности које су унапред осмишљене за његов узраст.

Још једна од новина којом се сусреће финансијска страна самог вртића јесте да је за овакав рад са децом потребно више дидактичког материјала и опреме које би могле бити обезбеђене у виду донација и помоћи од разних фирми, организација, удружења итд... С тога, овакав програм препоручује закључивање Споразума о сарадњи предшколске установе са донаторима.