Skupština opštine


07.11.2022.

Icon
09.11.2022.

Dnevni red  22.09 KB  preuzeto 3 puta    detalji fajla

...
Icon
10.11.2022.
Icon
10.11.2022.
Icon
10.11.2022.
Icon
10.11.2022.
Icon
10.11.2022.
Icon
13.11.2022.

03.10.2022.

Icon
04.10.2022.

12.09.2022.

Icon
13.09.2022.

Zaključak JP "Jedinstvo" septembar 2022.  68.00 KB  preuzeto 5 puta    detalji fajla

ZAKLJUČAK kojim se daje saglasnost na Odluku...


08.07.2022.

1. Rešenje o otuđenju Milenković Ljubiša 3399 KO Tekija

2. ODLUKA O građevinskom području naselja Petrovo Selo 2022

3. Odluka o osnivanju JP Tvrđava Fetislam

4. Rešenje o  imenovanju vršioca dužnosti direktora JP Tvrđava Fetislam Kladovo

5. Odluka o izmeni Odluke o taksi prevozu i uslugama limo servisa

6. Izmena odluke o javnim parkiralistima

7. Lokalni antikorupcijski plan (LAP)  u opštini Kladovo za period 2022-2027. godine

8. Odluka o dodeljivanju isključivog prava JP Komunalac kladovo za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

 


Javni poziv za javnu raspravu za akcioni plan za rodnu ravnopravnost 2021-.2025.god

NACRT AKCIONOG PLANA RODNE RAVNOPRAVNOSTI NA NIVOU OPŠTINE KLADOVO 2021-2025

Tabelarni prikaz Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost

Javni poziv za javnu raspravu povodom nacrta Odluke o izmeni Odluke o budžetu opštine Kladovo za 2021. godinu

Javni poziv za javnu raspravu povodom nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Kladovo za 2021.godinu.

 LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA U OPŠTINI KLADOVO ZA 2021. GODINU

 O D L U KU O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KLADOVO  ZA 2021. GODINU

 


 

 Predlog odluke o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kladovo u 2022.godini

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kladovo u 2022.godini

 


Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi i opštinskom pravobranilašaštvu opštine Kladovo


 Odluka  o budžetu za 2021 godinu


Odluka o pokretanju postupka izrade plana razvoja Opštine Kladovo za period od 2021.- 2031. godine.


 Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu na teritoriji opštine KLADOVO


Javni poziv za javnu raspravu povodom nacrta Odluke o budžetu opštine Kladovo za 2021. godinu


N A C R T  O D L U K E O BUDŽETU OPŠTINE KLADOVO ZA 2021. GODINU


IZVEŠTAJ O UTROŠKU BUDŽETSKIH SREDSTAVA


ODLUKA O DODELI SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA SA TERITORIJE OPŠTINE KLADOVO ZA SUFINANSIRANJE IZ BUDŽETA OPŠTINE KLADOVO ZA 2020.GODINU 


Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa


 

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OPŠTINE KLADOVO ZA 2020.GODINU


KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kladovou 2020.godini

Tekst konkursa

PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

Budžet projekta

Izjava

Rešenje o imenovanju stručne komisije

Rešenje o raspodeli sredstava


 I Z V E Š T A J o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu opštine Kladovo za 2020.godinu


Sednica SO Kladovo od 14.10.2019.god.

DNEVNI RED

1. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Kladovo za 2019.godinu

2.Odluka o konverziji potraživanja prema Simpo ad Vranje 1

3.Odluka o konverziji potraživanja prema Simpo ad Vranje 1

4. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

5.Odluka o pokretanju postupka za pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Kladovo putem sporazuma

7. Odluka o mesnim zajednicama

8. Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije 

9. Odluka o ispravci tehničkih grešaka u izmeni i dopuni Plana generalne regulacije Kladova

11. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju poslovanja JP Komunalac sa zakonom-upravljač puta

13. Saglasnost na izmenu programa poslovanja JP Komunalac

14. Rešenje o formiranju nadzornog odbora JP Komunalac

15. Rešenje o formiranju upravnog odbora Centra za socijalni rad 

15b. Rešenje o formiranju nadzornog odbora Centra za socijalni rad

16.Rešenje o formiranju školskog odbora OŠ Ljubica Jovanović Radosavljević, Podvrška 

17. Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora OŠ Stefanija Mihajlović Brza Palanka

18.Rešenje o formiranju upravnog odbora Centra za kulturu

18a. Rešenje o formiranju nadzornog odbora Centra za kulturu

19. Odluka o izmeni odluke o komunalnom redu 

20. Odluka o usvajanju izmene lokalnog akcionog plana zapošljavanja 

21.Odluka o prestanku funkcije nekategorisanog puta Thomas Marinković

22.Odluka o proglašavanju funkcije nekategorisanog puta Thomas Marinković

Odluka o izmeni Plana javne nabavke (4)

Odluka o izmeni Plana javne nabavke (3)

23. Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine -Đurđević David

Odluka o izmeni Plana javne nabavke 21.10.2019

Odluka o izmeni Plana javne nabavke od 12.08.2019.god.


Sednica SO Kladovo od 02.08.2019.god.

DNEVNI RED

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Kladovo za 2019 godinu

Odluka o konverziji potraživanja prema Simpo ad Vranje 1

2 Odluka o konverziji potraživanja prema Simpo ad Vranje 1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Odluka o pokretanju postupka za pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Kladovo putem sporazuma

Odluka o mesnim zajednicama

Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije

Odluka o ispravci tehničkih grešaka u izmeni i dopuni Plana generalne regulacije Kladova

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju poslovanja JP Komunalac sa zakonom-upravljač puta

Saglasnost na izmenu programa poslovanja JP Komunalac

Rešenje o formiranju nadzornog odbora JP Komunalac

Rešenje o formiranju upravnog odbora Centra za socijalni rad

2 Rešenje o formiranju nadzornog odbora Centra za socijalni rad

Rešenje o formiranju školskog odbora OŠ Ljubica Jovanović Radosavljević, Podvrška

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora OŠ Stefanija Mihajlović Brza Palanka

Rešenje o formiranju upravnog odbora Centra za kulturu

Rešenje o formiranju nadzornog odbora Centra za kulturu

Odluka o izmeni odluke o komunalnom redu

Odluka o usvajanju izmene lokalnog akcionog plana zapošljavanja

Odluka o prestanku funkcije nekategorisanog puta Thomas Marinković

Odluka o proglašavanju funkcije nekategorisanog puta Thomas Marinković

Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine -Đurđević David

Odluka o izmeni Plana javne nabavke  15.07.2019

Odluka o izmeni Plana javne nabavke  12.08.2019

Odluka o izmeni Plana javne nabavke  16.08.2019

Odluka o izmeni Plana javne nabavke  21.10.2019


Sednica SO Kladovo od 02.08.2019.god.


Sednica SO Kladovo od 10.07.2019. GOD.

 

 1. DNEVNI RED
 2. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator Centar Kladovo“ u Kladovu; (u ime predlagača, izvestilac: Načelnik Opštinske uprave Zlatko Kalinović)
 3. Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisije za planove;
 4. Odluka o utvrđivanju radnopravnog statusa članova Opštinskog veća opštine Kladovo;
 5. Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Javnog preduzeća „Jedinstvo“ Kladovo;
 6. Odluka o prestanku funkcije nekategorisanog puta na delu površine od 18 m kvadratnih na Kp.br.4933/1 KO Grabovica i delu površine od 56 m kvadratnih na Kp.br. 4948/1 KO Grabovica;
 7. Odluka o prestanku funkcije nekategorisanog puta na delu površine 0.00,32ha, na kp.br. 705 KO Velika Vrbica 

Sednica SO Kladovo od 31.05.2019.god.


STATUT OPŠTINE KLADOVO 


O D L U K A  O OPŠTINSKOJ UPRAVI KLADOVO ZA 2019.


POZIV ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO ZA SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO – 17. APRIL  2019. GODINE


PRAVILNIK O ORGANIZACIJI  I  SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE KLADOVO


NACRT STATUTA OPŠTINE KLADOVO


Obaveštenje komisije za izradu nacrta Statuta


Izbori 2018:

 1. Izborna lista
 2. Ovlašćenje da se podnese izborna lista
 3. Saglasnost nosioca izborne liste
 4. Izjava o prihvatanju kandidature
 5. Spisak birača koji podržavaju izbornu listu
 6. Izjava birača
 7. Odluka o obrascima za sprovođenje lokalnih izbora
 8. ROKOVNIK
 9. SPISAK LICA PRIJAVLJENIH ZA POSMATARNJE RADA
 10. PRIJAVA ZA POSMATRANJE RADA ORGANA
 11. Uputstvo za sprovođenje lokalnih izbora 2018.
 12. O D L U K U o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije na izborima za odbornike skupštine opštine Kladovo raspisanim za 16.decembar 2018.godine

 13. Zbirna izborna lista

 14. odluka obroju glasačkih listića

 15. Rezultati izbora


O D L U K A  O OPŠTINSKOJ UPRAVI KLADOVO ZA 2017


O D L U K A o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave – opštine Kladovo za 2017. godinu 


IZMENE KADROVSKOG PLANOPŠTINSKE UPRAVE KLADOVO


OD L U K U  O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OPŠTINE KLADOVO ZA 2017.GODINU


REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „KOMUNALAC“ KLADOVO


REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „KOMUNALAC“ KLADOVO


SPISAK LICA  KOJA VODE SLUŽBENU EVIDENCIJU U OPŠTINSKOJ UPRAVI KLADOVO


R E Š E NJ E   O IMENOVANJU VRŠIOCA  DUŽNOSTI  DIREKTORA  JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU „KLADOVO“ KLADOVO

Podeli ovu stranu
Dragi posetioci, radi ispravnog rada i poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (eng. “cookies”).
U redu